De Davidster islamitisch?

7727-de-davidster-islamitisch (Door Ronald Sörensen)

Na mijn vorige stukje kreeg ik enkele vragen over de dubbele betekenis van de Davidster. Ik ben en blijf schoolmeester dus hier volgt de uitleg, die misschien ook een beetje de argwaan van moslims ten opzichte van andersdenkenden verklaart.

Aan het Joodse symbool bij uitstek - de Davidster - worden twee oorspronkelijke betekenissen gegeven.

Het eerste is dat het eigenlijk in het Hebreeuws de naam van David (voor moslims Davud) betekent. In semitische talen zoals het Hebreeuws schrijft men klinkers niet. Jan D Swart schrijft men dus als J D Swrt en Sörensen Srnsn. Srnsn s nt z slm ls h dkt, kan dus gelezen worden als Sörensen is niet zo slim als hij denkt. Omdat slechts één bekende naam twee keer de letter D bevat schrijft men die twee tekens door elkaar heen en zie daar : De Davidster.

Een veel smeuïgere verklaring is in het Oude Testament te vinden bij Samuel 1. Als de Joodse koning Saul zijn dienaar David uit jaloezie wil doden vlucht David naar de bergen en verbergt zich in een grot. De soldaten, die hem moeten ombrengen zien de grot, maar zeggen : “Hier kan hij niet zitten, want er hangt een spinnenweb voor de ingang” God heeft een spin gestuurd, die heel snel een web heeft gesponnen om David te beschermen. Dit spinnenweb wordt gesymboliseerd door de Davidster. Later zal hij voor alle Joden het symbool van Gods bescherming zijn. Een taak waar het Opperwezen zich - als we de geschiedenis bekijken - niet al te best van heeft gekweten.

Dit verhaal vinden we ook terug in de Hadith: Een verzameling werken, waarin het leven en denken van Mohammed wordt beschreven en waaraan moslims grote waarde hechten. Als Mohammed samen met Abu Bakr de stad Mekka ontvlucht omdat ze dreigen te worden vermoord, gaan ze ook naar een grot en het wonderbaarlijke tafereel met de beschermende spin herhaalt zich alleen in dit geval met Mohammed en Abu Bakr in de hoofdrol. De moordenaars uit Mekka lopen door en Mohammed kan met zijn vriend naar Medina vluchten om zich in veiligheid te stellen. Het beschermen via een spin heeft dus ook voor moslims een grote betekenis. Moslims mogen geen spinnen doden: Eén van hun vele geboden en verboden.

Het spinnenweb c.q. de Davidster is dus eigenlijk ook voor moslims het symbool van Goddelijke bescherming.

Dit is niet de enige overeenkomst tussen Judaïsme en Islam. Vrijwel alle Joodse profeten worden ook door moslims als profeet erkend. Sterker nog ze worden als moslims beschouwd! Moslims waarvan de oorspronkelijke gedachten en geschriften door Joodse en Christelijke schriftgeleerden zijn omgevormd en verbasterd. De beschuldiging de oorspronkelijke (islamitische !) teksten te hebben veranderd, is geen bron van wederzijdse vriendschap: Sterker het is een bron van wantrouwen en ergernis. Dit is overigens ook de reden waarom dialoog moeilijk zal zijn en waarom vertalingen van de Koran niet worden geaccepteerd.

Ooit vroeg ik aan de vader van één van mijn leerlingen - een imam – of mijn vertaling van de Koran door prof.dr.J.H. Kramers correct was. Zijn antwoord was negatief en toen ik vroeg waarom die vertaling slecht was, kreeg ik te horen: Vertaler is christen!

In Nederland discussiëren we al sinds de Middeleeuwen (eind 14e eeuw) met elkaar over godsdienst. Geert Grote bond als eerste de toen overheersende Katholieke kat de bel aan. Sindsdien zijn wij voortdurend openlijk in religieus debat met elkaar, dat heeft geresulteerd in meer dan 600 kerk- geloofsgenootschappen, die in redelijke harmonie naast elkaar leven. Wij accepteren dat er meerdere waarheden bestaan. Het eerste standbeeld dat in ons land werd opgericht, is van Erasmus! Mede omdat deze Rotterdammer een belangrijke steen heeft bijgedragen aan het religieuze debat.

Het wachten is op de islamitische Erasmus; iemand die bereid is in open dialoog met andersdenkenden te treden. Pas dan kan een soort van Europese of verlichte versie van de Islam ontstaan. Eerder niet!


Staat ook onder andere titel in dagblad010

Arie C. Torcque Zaanen :
Mooie uitleg, zet je wel aan het denken, Judaïsme staat gelijk aan Judas, staat gelijk aan niet betrouwbaar, verrader, dief, maarja je kan niet iemand zomaar dief noemen, dat verrader staat vast, maar hier hebben we het over het stelen van de geschiedenis, zou een mooie TV kwis zijn voor Kees Schilperoord wie van de drie of wie is de dief. Ik heb me er altijd al over verwonderd dat op bijna alle moslim gebedshuizen de David ster prijkt.
Nu maar hopen dat Nostredamus het gelijk niet aan zijn zijde gaat krijgen en de Moslims niet het alleen recht komen op eisen, zodat we als broeders en zuster naast elkaar kunnen leven, er zijn er al die in het zelfde huis wonen.

woensdag 05 dec 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties