Deugende PvdA fractie

7395-deugende-pvda-fractie (Door Ronald Sörensen)

In het RD krijgt de fractie van de PvdA de gelegenheid hun solidariteit te uiten met de BN’ers die het nodig vonden om hun deugdzaamheid heel openlijk te manifesteren door het opstellen van een open brief aan Stef Blok, die kritiek heeft geuit op de voortgang van de multiculturele samenleving en de staat Suriname, die wordt bestuurd door een moordenaar en veroordeelde drugsdealer. Ook de PvdA fractie ondertekent die protestbrief. Kortom minister Blok deugt niet en in divers Rotterdam is alles koek en ei! Een echte eenheid vinden ze!

Merkwaardig dat nu juist deze fractie met zo’n openlijk “zie ons eens goed zijn” verklaring komt. Ze hebben er namelijk direct na de verkiezingen op aangestuurd om de grootse groep kiezers uit te sluiten. Die maken klaarblijkelijk geen deel uit van de eenheid in onze stad. En niet alleen de kiezers van Leefbaar Rotterdam ondergingen dat lot, want men bestuurt met de kleinst mogelijke meerderheid en negeerde het voorstel om af te spiegelen en zo met de grootst mogelijke meerderheid de besluiten te nemen.

Uit een uitgelekte email van de PvdA lijsttrekker, gepubliceerd op de site van Dagblad010, blijkt de reden van dit ondemocratische uitsluiten: De PvdA wilde ondanks het verlies van 40% van haar kiezers twee wethouders leveren.

Nu is één van die wethouders het absolute voorbeeld van de goede verstandhouding binnen Rotterdam(sic), want toen hij twee dames met een kleurtje in de stadhuistuin zag, begon hij een praatje. Op zijn vraag: “wat doen jullie hier?” antwoordden ze: We werken op de fractie van Leefbaar Rotterdam” De reactie van Moti, daar heb ik het over, was heel verbindend, want hij siste hen toe “verraders” te zijn.

Dus als je een kleurtje hebt, kan en mag je niet voor de grootste partij van de stad werken vond hij. De medewerkster kwamen diepverontwaardigd op kantoor terug en nadat ik heb getroost had, vertelde ik dat ze – indien gewenst – een klacht in konden dienen bij burgemeester Aboutaleb!

Dat hebben ze gedaan en die heeft zijn partijgenoot binnenkamers een schrobbering gegeven en gedwongen zijn excuses te maken!

Alzo geschiedde.
Toen de (verbindende!) wethouder met zijn gedrag uit het verleden geconfronteerd werd, schoot hij eerst in de “het viel wel mee” modus en ging daarna over op jokken. Het was heel lang geleden gebeurd in 2006 (klopt niet toen was Opstelten burgemeester) en hij er was eigenlijk niets gezegd; vandaar dat hij zijn excuses maakte natuurlijk!

Lekker verbinden dus die club! Aan één stuk door mensen die kanttekeningen bij de multiculturele samenleving zetten verketteren en uitschelden, maar tegelijkertijd naar buiten de passie prediken.

Eén positief geluid. Statistisch gezien zal de PvdA bij de volgende verkiezingen nog maar twee of drie zetels overhouden. Een aflopende zaak die zgn. sociaal “democratie” in onze stad.

Ton Fastl :
Het huidige college heeft een meerderheid van 1 zetel in de raad, dat is zeker niet ideaal. Maar ook het voorgaande Leefbaar college moest het doen met zo’n krappe meerderheid. Daar zit het verschil dus niet in, of toch wel? Voor Ronald Sörensen maakt het kennelijk wel uit, en dan niet die minieme meerderheid maar de samenstelling van het college en met hem nog wat Leefbaar prominenten. Dat mag maar zeg dat dan ook, maar kom niet niet op de proppen met het verhaal dat de leefbaar stemmers zijn genegeerd en niet worden gehoord, als dat zo zou zijn gold dat ook de vorige collegeperiode.
Ik ben niet vergeten dat er in het Leefbaar college na de overstap van een Leefbaar-raadslid naar NIDA nog snel een zoenoffer met de CU/SGP gemaakt moest worden om een meerderheid van 1 zetel te kunnen behouden. Een geluk bij een ongeluk voor de gewone Rotterdammer was, dat daarmee een fors bedrag, 16,5 miljoen Euro, bijgeplust werd voor armoedebestrijding, daar waar het Leefbaar college eerder drastisch op de gewone Rotterdammer had bezuinigd.
Ik ga er van uit dat dit zittend college, evenals het voorgaande college het beste voor heeft met de Rotterdammer ongeacht hoe deze zijn of haar stem heeft uitgebracht.
De verschillen zitten in hoofdlijnen van beleid, in een inclusieve of exclusieve samenleving. Het is aan de kiezer om daar bij volgende gemeenteraadsverkiezing, middels zijn/haar stem over te oordelen.

Dat de heer Sörensen een pesthekel aan de PvdA heeft zal niemand ontgaan. Helaas kleurt dat bij hem wel heel erg zijn opinie, wat jammer is. Ik nodig hem uit inhoudelijk kritiek te leveren op het beleid van dit college zonder dat gif van de haat.

donderdag 20 sep 2018

Jeroen Waardenburg :
Eén positief geluid. Statistisch gezien zal de PvdA bij de volgende verkiezingen nog maar twee of drie zetels overhouden. Een aflopende zaak die zgn. sociaal “democratie” in onze stad.CITAAT.

Heerlijk en nog eens HEERLIJK!!!!!!! '
De Oude Rutte zal rijkelijk stromen.
Wat een feest zal dat zijn,bij de volgende verkiezingen.

maandag 30 jul 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 2: Oscar Wilde (1854 – 1900)


(Door Kees Versteeg)

Oscar Wilde was een schrijver van Ierse afkomst, die aan het eind van de negentiende eeuw de leider werd van een esthetische cultus; zijn credo luidde l'art pour l'art – kunst om de kunst. In zijn werk wemelt het van de aforismen. Voordat hij als toneelschrijver doorbrak strooide hij al met geestige aforismen op bijeenkomsten van de Londense society. Na een succesvolle reis naar Amerika in 1882 werd hij volgens sommigen de eerste popster uit de wereldgeschiedenis. Maar de geaffecteerde dandy riep ook veel weerstand op. Na een beroemd geworden proces in 1895 werd hij gevangen gezet voor het in de praktijk brengen van zijn homoseksualiteit. In 1900 stierf hij totaal verarmd in Parijs. Hij ligt naast tal van andere beroemdheden begraven op het Cimetière du Père-Lachaise, de grootste begraafplaats van Parijs.

Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn.

De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.

Het is monsterachtig hoe mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn.

Een cynicus is iemand die overal de prijs, en nergens de waarde van kent.

  • Nieuw

  • Reacties