COLUMNS

Anti discriminatie bureau RADAR

6603-anti-discriminatie-bureau-radar
(Door Ronald Sörensen)

Al menige keer heb ik mijn mening gegeven over de volstrekt overbodige subsidie slurpende instelling RADAR. (zie onder)

Gelukkig is nu ook in een deel van de 2e Kamer ontdekt, dat deze keizer geen kleren draagt. Iets dat ik al 16 jaar geleden constateerde, toen de antidiscriminatie ridders de vuige en smerige beledigingen aan het adres van mijn vriend Pim schouderophalend lieten passeren, maar tegen hem een aanklacht indiende, omdat hij met argumenten het debat over artikel 1 van de grondwet aanging.

Na zijn dood werd ik gevraagd (gedaagd?) voor een soort RADAR tribunaal, dat ik slechts deed omdat het gevraagd werd door Ron Abram, de toenmalige hoofdredacteur van het AD en oud voorzitter van de oudercommissie van mijn school. Toen ik de heren wees op het antisemitische karakter van de islam en hun volstrekte lethargie in die richting raakte ik alleen bij Abram een gevoelige snaar. Pas buiten de gehoorafstand van de anderen stelde hij dat hij nooit aan me getwijfeld had (leraar op de school van zijn kinderen) en dat ik inderdaad met de islam een controversieel thema aanroerde.

Dat de overige actieve discriminatiebestrijders daar anders over dachten, bleek toen ik later een klacht indiende over de gemeente Rotterdam (in 2006) omdat die in een personeelsadvertentie schreven voorkeur te hebben voor allochtonen (netter en besmuikter beschreven uiteraard) Die klacht werd volkomen volgens verwachting naar de prullenbak verwezen.

Op het kantoor van de bloednerveuze directeur zag ik medewerksters, die zich duidelijk als aanhangers van de Middeleeuwse slavenhandelaar Mohamed presenteerden, de man die m.i. het prototype lijkt van iemand die aanzet tot discriminatie. Deze opmerking zou een anachronisme kunnen zijn ware het niet dat zijn aanhangers nog tot op dit moment zijn woorden als rechtstreeks van het Opperwezen afkomstig en derhalve als onfeilbaar beschouwen. Sterker nog, zijn opvattingen worden in alle landen waar moslims de meerderheid hebben in de gruwelijke praktijk gebracht!

Ik kom tot deze ontboezeming, omdat ik bij het kijken naar een foto van twee in onze stad bekende moslims (NRC) plotseling zag op welke locatie deze voorvechters van discriminatie zich bevonden: Op het dak van het gebouw waar RADAR vertoeft! Geen toeval lijkt me.

Dus mensen die vanuit irreële motieven (godsdienst is n.l. irreëel) hun geloofsgenoten aanzetten tot discriminatie van andersdenkenden, afvalligen, vrouwen en homoseksuelen vinden onderdak bij - je gelooft het niet – het antidiscriminatie bureau. Sterker, ze bepalen waarschijnlijk zelfs een deel van de programmering, omdat het item bestrijding van islamofobie (daarover later) prominent op de agenda van RADAR staat.

Nu is het lezen van de Koran niet iets dat je gezellig in je vrije tijd doet, maar als je eenmaal die stap genomen hebt, is het wel verhelderend; misschien zelfs ontluisterend. Ik ga niet in herhaling vervallen, maar volgens mij weten die discriminatie bestrijders met een islamitische achtergrond niet dat wij de Koran* en de Hadith* ook kunnen lezen! Kan je eigenlijk ook maar beter niet doen als het je vak niet is, zoals bij mij. Maar waarom door hun religie gedreven mensen (irreëel !!!) wel geloven als ze beweren dat hun geloof vrede is, terwijl je de hele dag leest, hoort en ziet over gruweldaden gepleegd in naam van de islam en hun Opperwezen en tegelijkertijd degenen die de islamitische uitgangspunten ook gelezen hebben en daar een vraagteken bij zetten van discriminatie beschuldigen?

s’Heren, Allah’s en RADAR’s wegen zijn ondoorgrondelijk.

*Ik ben niet tegen verbieden, maar wel voor een sticker met daarop: “Lezen kan de geestelijke gezondheid ernstig schade toebrengen.”

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/help_ik_word_gediscrimineerd_door_het_anti_discriminatie_bureau

Lees verder

Fietsen in je blootje…

6591-fietsen-in-je-blootje
(Door Corry Gryn)
Ik ben zó blij dat ik niet in Amsterdam woon! Want dan had ik afgelopen zaterdag grote kans gehad om een heleboel bl[...]

Steeds meer Engels is rampzalig in onde

6586-steeds-meer-engels-is-rampzalig-in-onderwijs
(Door Geert-Jan Laan)
Ruim tweederde van de universitaire masteropleidingen in Nederland worden in ons land nu in het Engels gegeven. [...]

Onverstoorbaar liegen

6565-onverstoorbaar-liegen
(Door Ronald Sörensen)
Op Vers Beton (alleen lezen als je werkelijk helemaal niets te doen hebt) schrijft Van Heemst iets over onverstoorbaa[...]

Apartheid

6562-apartheid
(Door Geert-Jan Laan)
Verwoestende brand Londen, teken nieuwe Apartheid ? In de Britse zondagskrant The Observer omschrijft de journa[...]

‘I have a dream’

6534-i-have-a-dream
(Door Jim Postma)
Wat laat je achter aan deze wereld, als je er niet meer bent? Goeie vraag. Al eens over nagedacht? Ik wel. Al[...]

Linéa Recta

6533-lin-a-recta
(Door Frank Drion)
Smickelmuurtje. Wij hebben langs ons terras een muurtje, waar we regelmatig brood op strooien. Er staat ook een wate[...]

Niet bang

6529-niet-bang
(Door Ronald Sörensen)
Onze kleindochter is bang voor dieren. Zelfs een cavia vindt ze “een beetje eng”, en om honden loop ze met een gro[...]

Spoken werken nieuwbouw tegen

6526-spoken-werken-nieuwbouw-tegen
(Door Jim Postma)
Het is al weer meer dan 40 jaar geleden dat ik mij hier midden in de Provenierswijk kwam vestigen, zo rondom 1975. Ik[...]

‘Engel op stadhuis hielp Dirk Kuyt’

6519-engel-op-stadhuis-hielp-dirk-kuyt
(Door Jim Postma)
Jaren geleden al weer schreef ik hier een column over de gouden ‘Vredesengel’ op het stadhuis. Daar heb ik ooit n[...]

Nooteboom’s wegen

6508-nooteboom-s-wegen
(Door Ronald Glasbergen)
Van Cees Nooteboom komt in 1998 het kleine grote boek ‘Terug naar Berlijn’ uit. Hij vertelt daarin hoe hij in ‘[...]

Social media

KOPSTOOT

Van een hele klas keerden vier leerlingen terug

(Door Hans Roodenburg)

De Stichting Loods24 en Joods Kindermonument kunnen nog wel even doorgaan met het plaatsen in Rotterdam van zogenoemde Stolpersteine. Dat gebeurt op verzoek. In de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 100.000 Joden in Nederland door de nazi’s vermoord. Vandaag en morgen worden er weer 35 Stolpersteinen geplaatst in Rotterdam.

Na Amsterdam en Den Haag was Rotterdam met circa 13.000 Joodse inwoners de derde stad met de meeste Joodse inwoners aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Van hen zijn er bijna 10.500 Rotterdammers vermoord in de nazikampen. Het merendeel woonde in het oude gebombardeerde centrum.

Vanaf het uitbreken van de oorlog werd de Joodse gemeenschap geconfronteerd met allerlei maatregelen. Volgens de site van de Stichting Loods24 moet men denken aan Joodse kinderen die naar eigen scholen moesten, het dragen van de Davidsster en borden met opschriften als ‘Joden niet gewenscht’ of ‘Voor Joden verboden’, die de Joodse inwoners van de stad steeds verder uitsloten.

De in totaal 35 Stolpersteine worden in deze dagen geplaatst in het trottoir voor huizen waar ooit Joodse Rotterdammers hebben gewoond. Het was hun laatste officiële woonadres. Iedere plaatsing is bijzonder want het gaat over mensen die ergens in Rotterdam hebben geleefd.

Inmiddels liggen er in Rotterdam meer dan 300 Stolpersteine. De kosten ervan zijn bijeengebracht vaak door kleine donaties van bezoekers aan het Museum 40 – 45 NU aan de Coolhaven.

Op de site http://www.yadvashem.org/ zijn namen van Rotterdammers terug te vinden.

Bijschrift foto: Van deze klas keerden vier leerlingen terug........


  • Nieuw

  • Reacties