Waan van de dag

6958-waan-van-de-dag (Door Geert-Jan Laan)


De dichter Jean Pierre Rawie heeft een uitnodiging geweigerd van een afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om een lezing te geven over zijn gedichten en ook enkele voorbeelden daarvan voor te lezen. Een voorwaarde was wel dat hij niet alleen zijn lezing in het Engels moest houden, hij diende ook zijn in het Nederlands gepubliceerde gedichten in het Engels te vertalen.

De RUG wil zich internationaal profileren door veel buitenlandse studenten te bedienen en daarmee ook de eigen kas te spekken. Rawie vond dat een brug te ver en liet beschaafd weten er dan maar van af te zien. Hij zwengelde deze zaak aan in zijn column in het Dagblad van het Noorden en oogstte daarmee aardig wat bijval. De opmars van vaak onjuiste Engelse termen in het Nederlandse taalgebruik is steeds meer mensen een gruwel. Nederlanders vinden zelf al heel snel dat zij perfect Engels spreken en schrijven. Daar is een vermakelijk boekje over verschenen met de titel:,, Have you got your sin ?".

Een andere waan van de dag is om met de blik van nu terug te kijken op historische figuren zoals generaal van Heutsz, de vlootvoogden Tromp en De Ruyter. Omdat zij (soms) bij de handel in slaven waren betrokken moeten hun standbeelden met pek worden besmeurd en aan het oog worden onttrokken. Het is natuurlijk heel erg makkelijk en in Nederland zonder gevaar voor het eigen leven om op deze manier achteraf politiek correct te zijn.

En waar eindig je. Op dit ogenblik draait in de bioscopen een film onder de titel "Darkest Hour"over de historische rol van Winston Churchill die toen Duitsland in 1941 en 1942 ongeveer half Europa onder de voet had gelopen weigerde met Hitler te onderhandelen over een tussentijdse vrede.Dit ondanks grote druk van een fors aantal van zijn conservatieve partijgenoten. Naar de maatstaven van sommige actievoerders zou ook Churchill niet voor een standbeeld in aanmerking komen. Hij had immers als jong huzaar in Brits Indie en in Afrika een verderfelijk koloniaal regime van harte gesteund. Ook later liet hij zich laatdunkend uit over de Indiase onafhankelijkheid en de rol van actievoerder Ghandi in dit proces.

Inderdaad. De waan van de dag. Wat hebben we te klagen wanneer dit de onderwerpen zijn waarover we ons nog druk maken.

Foto van Wikipedia (door Berten Steenwegen)

Jan Tak :
Article 7 of a 1994 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples":

Indigenous peoples have the collective and individual right not to be subjected to ethnocide and cultural genocide, including prevention of and redress for:
(a) Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;

Any form of assimilation or integration by other cultures or ways of life imposed on them by legislative, administrative or other measures;

Artikel ooit bedoelt voor de aboriginals etc. en nu komen wij nu aan de beurt.

woensdag 24 jan 2018

Jan Tak :
Nou die Jean Pierre loop nu wat ongemakkelijk door alle toegestoken veren :-)

Maar wat moeten we nu met een Rijks Universiteit, die zelf aantoont het woord "Rijks" onwaardig te zijn.
Wat is er toch gaande in ons land dat we ogenschijnlijk zonder morren accepteren dat er een progrom rond waard om alles wat maar enigszins Nederlands is - tradities, geschiedenis, taal, trots en zelfs onze huidskleur -etc. te bekritiseren, ridiculiseren om tenslotte te worden afgebroken.
Wie stopt deze onzin !!

woensdag 24 jan 2018

Jana Beranová :
hulde niet allen aan Jean-Pierre, maar ook aan Geert-Jan. Zeer goede column.

dinsdag 23 jan 2018

Jeroen Waardenburg :
Jean Pierre Rawie HULDE!!!!! Een Nederlander spreek alleen Nederlands;oja het is ook nog eens een wereldtaal.

Elke universiteit met zelfrespect heeft een leerstoel Nederlands en het Nederlands is de taal met de meeste leerstoelen ter wereld.
Nederlands eerst !!!!!

En wie zich hier niet aan wil passen ....terug naar je apenrots.

vrijdag 19 jan 2018

Jan Tak :
Wat hebben we te klagen? GJ onze identiteit is het enige wat we hebben en telt.
Jean Pierre heeft groot gelijk een gedicht als woordkunst is niet te vertalen, zoals ook de werken van Rembrandt en van Gogh niet zijn te her-schilderen.
Hulde dat de man daar niet "instinkt"

Maar gelukkig vinden wij elkaar op het punt van de doorgeslagen acties om ons Nederlanders de fouten van het verleden te verwijten. Laten degenen die hierover de grootste mond hebben eens hun eigen geschiedenis of beter de huidige ellende in de meeste thuislanden tegen het licht houden, wat te denken van: Biafra, Oeganda,Eritrea, Magadishoe, Darfur etc, etc. en niet te vergeten de, nog steeds gaande zijnde, onderlinge moordpartijen van Noord-Afrikanen uit naam van het geloof.
Wat daar op het Afrikaanse continent vandaag nog steeds geschiedt doet de onze de Ruyter en Witte de With nog verbleken.
Laten we trots zijn op onze geschiedenis en van onze fouten leren.

Ik ben er klaar mee als je het hier niet zint "dan rot je toch op"

vrijdag 19 jan 2018

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Militairen ‘blauw ‘ op straat


Gratis ochtendkrant Metro kopte gisteren:
‘Politie zal straks ‘nee’ moeten zeggen’.
En: De werkdruk bij de politie is zo hoog,
dat het aantal overtredingen van de
Arbeidswet dit jaar zal uitkomen op 200.000.

Gevolg: Politiemensen stukken minder gemotiveerd,
te hoge werkdruk leidt tot stress, burn-outs en
aantal ziekmeldingen onder onze wethandhavers
neemt alarmerende vormen aan.

Met nu zo’n 1100 nieuwe agenten erbij en dure
langdurige opleidingen, blijft het landelijke
Nationale Politiekorps dweilen met de kraan open.

Interview met hoofdagent: ‘Wat je alleen wel ziet,
Is dat de burgers langer moeten wachten op een
aangifte die ze hebben gedaan. En ze zullen minder
blauw op straat zien?’

Nog minder blauw op straat? Nog langer wachten
voor de burgers op aangiften? Kan het nog gekker.

De misdaad, zeker de zware criminelen tieren
tegenwoordig zo welig als nooit te voren. Gelegenheid
maakt de dief. Pakkansen steeds kleiner, de
veiligheid op straat en in het verkeer nemen
intussen eveneens alarmerende vormen aan.

Waarom op korte termijn geen militairen tijdelijk
betrekken als noodagent nu de nood het hoogst is.
Wat doen militairen eigenlijk in vredestijd?
Oefenen in de kazerne, in het bos, op het strand
En waarom dus niet direct op straat en in het verkeer?

Met zeer effectieve korte opleidingen tot agent, overal
direct inzetbaar, van terrorismebestrijding tot
invallen bij zware criminelennesten.

Simpel zolang de nood het hoogst is tijdelijk
met een het wisselen van een
groen naar een ‘blauw’ uniform. Met daarbij een
besparing van honderden miljoenen euro’s.

En anders, Opstelten zei het al in alle toonaarden:
'Blauw op straat,
meer blauw op straat,
nog meer blauw op straat.’

Allemaal, allemaal, hartstikke blauw op straat!


Jim Postma.

  • Nieuw

  • Reacties