Bolsjewieken zijn een bedreiging

6848-bolsjewieken-zijn-een-bedreiging (Door Ronald Sörensen)

Op het RTV Rijnmond nieuws konden we het zien. Een donkere Rotterdammer die met zijn kind op de arm verzuchtte dat hij de intocht van de Sint graag zou zien zonder demonstratie en gedram en een aantal overwegend witte demonstranten die schreeuwden dat die meneer gediscrimineerd werd. (Bron foto: frontpage.fok.nl)

Het deed me denken aan het grijze verleden (1968), toen ik – net onderwijzer – twee weken in de DDR gebivakkeerd heb. Heerlijke en louterende ervaring, want ik kwam voor 100% genezen van linkse neigingen terug.

We werden ontvangen door hoge ambtenaren van het ministerie van Onderwijs. Ze konden zelf geen deuren openen bleek al snel, want ze wachtten voortdurend tot die door “Genossen” met een mindere rang geopend werden; ook het zelf inschenken van drank kwam niet bij hen op.

Uiteraard mochten we vragen stellen en op de vraag waarom ze zich democratisch noemden, terwijl alleen de S.E.D. de dienst uitmaakte, antwoordde ze glimlachend: “Omdat wij precies doen wat het volk wil en dat is dus democratisch” Een in de DDR wijd verspreid geloof. (zie 1)

De volgende dag konden we in Neues Deutschland (de staatskrant) lezen, dat wij naar de socialistische heilstaat gekomen waren om te leren hoe we moesten lesgeven en onze bewondering over de socialistische heilstaat hadden uitgesproken. Journalistiek en trouw het bestaande regiem volgen. Het blijft een verbazingwekkend mondiaal verschijnsel.

Ik kwam erop, omdat de houding van de anti Zwarte Piet demonstranten me niet vreemd voorkomt. Ik zag dat verschijnsel van “gelijkhebberig doordrammen” al sinds dag één dat ik in de politiek zat. Het is gevaarlijk zoals we ondertussen gezien hebben. Helaas uit eigen ervaring, maar ook de geschiedenis leert het.

De eerste die schaamteloos stelde dat de meerderheid genegeerd mag worden als je je eigen ideeën beter vond, was Wladimir Iljitsj Oeljanov: Lenin. Hij was leider van de minderheidsmannen of in het Russisch : Bolsjewieken. Zonder enig pardon zette hij een democratisch gekozen regering af om daar de dictatuur van het proletariaat voor in de plaats te stellen. (zie 2) Hij en zijn kameraden hadden de waarheid in pacht en daar hadden de anderen zich maar in te schikken; het belang van iedereen werd immers door hen gediend. De volgende stap was snel gezet: Iedereen die het niet met hen eens was, kon niet anders dan een verrader zijn. Vrijwel direct ontstond een geheime dienst Tsjeka, die potentiële verraders op ging sporen en voor het gerecht bracht. En rechter conformeren zich net als het gros van de journalistiek maar al te graag aan bestaande regiems. De doodvonnissen wegens “verzet tegen het volk” volgden elkaar op. Uiteindelijk leidde het tot ongekende vervolging en moordpartijen: Miljoenen werden opgesloten en vermoord in de Goelag Archipel. (zie 3) Alles goed gepraat, omdat de slachtoffers vijanden van het volk waren. In de laatste dagen van het Sovjet regime ging men wat milder om met dissidenten, want heel consequent en overtuigd van eigen gelijk vond men dat mensen die het regiem niet steunden geestelijk niet in orde moesten zijn, dus naar krankzinnigengestichten moesten worden gestuurd.

De totale omvang van de terreur kwam pas na 1989 naar buiten.

In de socialistische heilstaat de DDR, ooit bejubeld door Nederlandse politici als Rösenmuller, Nagel, Vogelaar en Hamer, bleek bijna 10% van de bevolking door de geheime dienst (Stasi) voor hun karretje te zijn gespannen. De film “das Leben der Anderen” (2006) geeft daarvan een beklemmend beeld. Volkomen overtuigd van het eigen gelijk terreur tegen anderen inzetten en vergoelijken.

In het huidige tijdperk van sociale media en internet lijkt de machtsgreep van drammerige machtswellustelingen weinig kans van slagen te hebben. We moeten wel alert blijven.


1.Vandaar dat men voor de “Wende” op straat riep: “Wir sind das Volk”

2.Lenin schakelde de Mensjewiki (meerderheidsmannen) van Kerenski via de Oktoberrevolutie uit.

3.De uitvinder van deze term, schrijver en voormalig officier in het Rode leger, Alexander Solchjenitzin kon na het winnen van de Nobelprijs voor de literatuur, niet meer worden opgesloten en werd verbannen!

Ronald Sörensen :
Het is natuurlijk bolsjewistische.

Ik vind niets zo leuk om te polemiseren. Om politieke tegenstanders met argumenten te bestrijden. Ik lees ook de partijprogramma's: Vandaar "Jeroen"

zaterdag 25 nov 2017

Jeroen Waardenburg. :
Hun idee van democratie ! Ik ben zo slecht, dat mij het weerwoord mag worden ontzegd. CITAAT,

Onbegrijpelijk dat iemand zich zo zelf kwelt;men weet toch dat Vers Beton een krantje is van D 66 en Groen Links gekkies bejubelaars van mensen als de dikke kleine raket man uit Noord Korea en Pol Pot en nog wat van die helden van onderdrukking en moord.

Een mens met zelfrespect wil zelfs niets te maken hebben met dat VB.

zaterdag 25 nov 2017

Ronald Sörensen :
Gisteren toevallig (laat thuis van bridgen en drinken met vrienden) nog het einde van Das Leben .... afgekeken.

Misschien had ik mijn stukje moeten noemen: De bolsjewiekische gedachte is een bedreiging.
Het idee, dat je zo goed bent, dat je anderen hun fundamentele rechten kan ontzeggen voor hun eigen bestwil. dat leidt tot heropvoedingskampen.

Op VB valt een islamist LR aan zonder argumenten (logisch glad ijs natuurlijk) De redactie stelt mij niet in de gelegenheid te reageren!

Hun idee van democratie ! Ik ben zo slecht, dat mij het weerwoord mag worden ontzegd.

zaterdag 25 nov 2017

Hans Roodenburg :
Het historisch perspectief dat Sörensen schrijft, spreekt mij aan. Ik ben NOOIT voorstander geweest van de DDR, ook niet toen ik bij Het Vrije Volk werkte als sociaal-economisch redacteur. De leiding en een groot deel van de redactie was bepaald géén voorstander van de DDR. Ze zagen de enorme nadelen van het dictatoriale communisme. Ik was dan ook positief toen in 1989 de muur viel! Eindelijk een ware democratie. Achteraf was dat ook onjuist. De 'linkse vogels' bleven behoorlijk stil of veranderden ineens van gedachte. Alleen toen was mijn krant al in zwaar weer gekomen en hadden we als redactie wel wat andere dingen aan het hoofd. Namelijk ons voortbestaan. Behalve sommigen die nog even op de oude linkse voet doorgingen, zelfs bij het Rotterdams Dagblad dat een combinatie was van Het (linkse) Vrije Volk en het conservatieve Rotterdams Nieuwsblad. Nu drammen sommige linkse mensen nog steeds door. Ik ben ook benieuwd naar de reacties van oude HVV'ers.

zaterdag 25 nov 2017

Hans Rin :
Ik denk dat Jim gelijk heeft.

We hebben gewoon teveel tijd. Wanneer er bijvoorbeeld doordeweeks wordt gedemonstreerd vraag je je toch af of die mensen niet naar hun werk moeten. Of van die lui die geschiedenisboeken doorspitten op zoek naar wat wij thans misstappen zouden noemen, opdat ze in de toekomst ook nog wat te zeiken hebben.

Slachtoffers met zeeën van tijd.

vrijdag 24 nov 2017

Jim Postma :
Even een opmerking tussen de linkse en rechtse kemphanen door.

Het is in Nederland nog nooit zo goed gegaan (economie trok aan alle kanten aan, werkloosheid daalde aan alle kanten) als in het 'regeerloze' tijdperk van 220 dagen zonder het derde kabinet Rutte. In België ging het nog stukken beter na zelfs 500 dagen zonder regering!

Nu, na een weekje of zo met Rutte drie, is al het eeuwige gezeik weer begonnen. Met Zwarte Piet, het Wilhelmus en de Nederlandse driekleur in gemeenteraadszalen.

Ik hoop oprecht dat het weer eens écht (de dreiging althans) weer oorlog wordt. Dan heeft dit Kikkerlandje weer eens wat anders te doen, zoals het ophogen, verbreden en verzwaren van onze dijken (Frank Drion), wegens de steeds extremer wordende Klimaatwisselingen. Het aanleggen van voedsel- en watervoorraden in elk huishouden, voor de dag dat in ons land al het transport stil valt (rush op de supermarkten, chaos en totale anarchie), zoals ooit tijdens onze Hongerwinter in 1944/1945. Amen!

vrijdag 24 nov 2017

Jan Jaap Vogel :
Wat ik wil zeggen, is dat links/rechts niet meer beschrijven voor de politiek. Er zijn meer termen om partijen mee te beschrijven (conservatief/progressief/liberaal/populistisch/....).
Sommige partijen kunnen goed met een term worden beschreven, andere daar kunnen meedere etiketten op geplakt worden.

Ik zeg zeker niet dat er geen verschil tussen links en rechts is.

Wat ik wel zeg, is dat dat als je het over dictaturen hebt, ze vaak eenzelfde manier van propaganda en onderdrukking hebben.

vrijdag 24 nov 2017

Jeroen Waardenburg. :
Wat mij betreft dekken de begrippen links en rechts de huidige politiek zeker niet meer.CITAAT.
Men kan dat wel vinden,maar de SP om een voorbeeld te noemen is toch echt links.

Wij zijn van mening dat er helemaal geen politieke partijen zouden moeten bestaan,weg met die belangengroepen en zakkenvullers.

Wij waren de dag voor deze dag in Den Haag wij liepen langs het standbeeld van Johan de Witt er er lag een mooie krans aan de voet van het bovengenoemde standbeeld.Elke dag liggen daar bloemen;deze grote man vermoord door de aanhangers van de familie Oranje had echt belang van dit land voor ogen en hield van dit land,dat soort Hollanders missen we nu.

Dat er altijd bloemen liggen zegt genoeg.

Op naar een partijloos Nederland zonder regenten links of recht,maar met mannen en vrouwen die echt het belang van Nederland op het oog hebben.

vrijdag 24 nov 2017

Hans Roodenburg :
Ik kan me vrijwel vinden in de opmerkingen van Jan Jaap Vogel. In de Tweede Kamer gelden echter nog steeds in de politiek 'linkse' en 'rechtse' partijen. Nu kan hij natuurlijk wél menen dat er géén verschil meer is, maar hij heeft te maken dat 80 procent van de bevolking het nog wel zo indeelt en zeker de journalisten die worden geacht neutraal te zijn. Tussen 'extremen' bestaat nauwelijks verschil meer. Is de PVV extreem-rechts en de SP extreem-links? Dat vraag ik me wél af na de opmerkingen van Jan Jaap...

vrijdag 24 nov 2017

Jan Jaap Vogel :
Wat mij betreft dekken de begrippen links en rechts de huidige politiek zeker niet meer.
Ten tweede vind ik dat aan alle kanten van het spectrum, extremen een bedreiging zijn. Dat geldt dus voor extreem links, extreem rechts, extreem religieus, extreem liberaal, extreem, populistisch, ......

@Ronald,
In de naam van de nazi's zit inderdaad socialistisch, maar ze gedroegen zich er zeker niet naar. Sommige gedragingen van hen waren zeker socialistisch te noemen, maar andere gingen daar zeker tegen in. Een even groot deel van het gedrag kan in het kader van die tijd zeker ook als rechts gekenschetst worden. Waarmee zeker is aangetoond dat een term als extreem links/rechts voor zo'n stroming nooit voldoet.

Tenslotte:
Je voorbeeld uit de toenmalig DDR is exemplarisch voor alle dictaturen.
Het hersenspoelen van de bevolking en verspreiden van propaganda (alleen het eigen regime doet het goed), kom je overal tegen.
Ook in het dictatoriale Iran en de Zuid-Amerikaanse (rechtse) dictaturen uit de jaren 80.

vrijdag 24 nov 2017

Ronald Sörensen :
Links en rechts zijn eigenlijk begrippen die ook een economische component hebben.
Links een volkomen door de overheid gedomineerde economie. Rechts laissez faire, laissez passer.
Het heeft me dan ook altijd verwonderd, dat Nazi Duitsland in het rechtse kamp is geplaatst. Ze noemen zich ook socialistisch!

donderdag 23 nov 2017

Hans Rin :
Wellicht kan Jeroen ons eens uitleggen wat er links is aan een dictatuur...?

donderdag 23 nov 2017

Jeroen Waardenburg. :
Niks nieuws onder de zon de kogel en onderdrukking zal altijd van links komen.In de heilstaat Noord Korea mag men van de kleine dikke gekke raket man niet mee zingen en drinken,goed nieuws het begin van de val van dit linkse concentratiekamp regime.

donderdag 23 nov 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Loopbaan


Rutte, onze grote premier in het klein,

wil niet zijn hele leven onze premier zijn.

Hij wil weg, hogerop,

naar de echte hoge top.


Ik laat zien: ‘Ik ben een ferme knaap.

Van mij komt heus geen broodje aap.

Vastberaden koers ik naar mijn nieuwe stek.

Ik heb een probleem. Er is geen plek.’


Geert-Jan Laan


  • Nieuw

  • Reacties