Rembrandt van Rijn, kan dat nog?

6808-rembrandt-van-rijn-kan-dat-nog (Door Ronald Sörensen)

In de huidige inquisitiegolf die zo terecht de erflaters van onze beschaving treft, ontbreekt mijn inziens de naam van Rembrandt. (Kopfoto: Ets onthoofding van Jacobus: christipedia.miraheze.org)

Bij het gebruik van zijn basismaterialen heeft Rembrandt destijds volkomen over het hoofd gezien, dat de productiemethoden uiterst discutabel waren. De basis van zijn olieverf bestond uit olie, die door Nederlandse bedrijven (stinkerijen) werd gewonnen uit walvisvet.

De walvisvaarders - vaak afkomstig van de Waddeneilanden - hebben bijna de totale populatie Noordkapers uitgeroeid en zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat deze schitterende dieren nu nog zeer zeldzaam zijn.

Foto hiernaast: Zelfportret: Kunstkijken.yurls.net

Bij de productie van de verschillende tinten rood werd gebruik gemaakt van meekrap, dat op de Zeeuwse eilanden werd verbouwd. Bij het planten en oogsten van de meekrap moesten kinderen van nog geen vier jaar al actief meedoen aan het arbeidsproces. De boeren die op de kale zandgronden leefden, buitten de seizoenarbeiders en hun kinderen enorm uit: Vaak was het loon net voldoende om schamel eten op tafel te kunnen zetten. Medische voorzieningen werden de stakkers onthouden en ze leefden in schamele hutjes of in de stal van hun werkgevers. Voor de productie van andere organische kleurstoffen werd ook gebruik gemaakt van deze verkapte vorm van slavernij. Bij het vervaardigen van de tinten zwart en bruin gebruikte men de gedwongen arbeid van veroordeelden (eerste diefstal werd bestraft met 10 jaar rasphuis) die het zware Ebbenhout verplicht dag in dag uit moesten raspen.

Daarnaast heeft Rembrandt vele etsen gemaakt, terwijl hij kon weten dat ik de kopermijnen in mensonwaardige omstandigheden 7 dagen per week minimaal 14 uur gewerkt werd. Veel van de mijnmerkers haalden i.v.m. de koperstof in hun longen de dertig jaar niet!

Het portret van twee donkere mannen(zie onder) dat Rembrandt schilderde toont weinig medeleven met deze twee ontheemde zeelui, die net aan slavernij ontsnapt waren (verboden op Nederlandse bodem) Keihard schildert hij hun verwarring en angst, maar in de bronnen staat niet dat hij zich ook over hen heeft ontfermd of welkom heeft geheten.

Weer een ander licht op de persoon Rembrandt werpt zijn schilderij: De anatomische les van professor Tulp (zie onder) Waarschijnlijk behoorde hij tot de personen, die zich tegen betaling luguber verlustigde aan het ontleden van een lijk; een verwerpelijke tijdverdrijf in die tijd. Verwerpelijk omdat de overledene geen toestemming had gegeven: het betrof een arme drommel ,die na een tweede of derde diefstal was opgeknoopt. Een gruwelijke gewoonte, waar ook weer volgens betrouwbare bronnen, onze belangrijkste schilder nimmer openlijk kritiek op heeft geleverd. Sterker nog zijn precieze weergaven van executies, zoals in zijn tekening de onthoofding van Johannes (zie onder) wekt het vermoeden, dat hij zich in de menigte schaamteloos en zonder enig teken van verzet heeft staan vergapen (verlustigen?) aan het leed dat anderen op het schavot werd aangedaan.

Verder moet me van het hart dat Rembrandt veel portretten heeft gemaakt van personen, die gezien hun levenswandel weinig ophadden met democratische besluitvorming en die zich verrijkten met overzeese handel, die meestal ten koste ging van de eenvoudige bevolking aldaar (de rijkeren overzee profiteerden helaas ook mee. Multatuli!)

Kortom : Rembrandt is een dubieuze wegkijker geweest, die zich op geen enkele wijze heeft verzet tegen de misstanden van zijn tijd. Ik wil dat iedereen, die om welke reden zijn naam gebruikt, zich daarvan bewust is. Ook lijkt het me zeer deugdzaam om onder al zijn werken, die we met zoveel trots tentoonstellen, een bordje plaatsen met bovenstaande kanttekeningen.

p.s. Uiteraard maak ik graag van de gelegenheid gebruik om me te verontschuldigen voor het onheil dat mijn voorouders in het verleden hebben veroorzaakt. Met name het plunderen van Dorestad (834 en 863 n Ch) drukt als een molensteen op mijn geweten.

http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=MAU01%3A0685

Foto: Anatomische les door professor Nicolaes Tulp: Wikipedia

Jeroen Waardenburg. :
De mens krijgt geen ruimte meer om te ademen....de toenemende golf aan het verklaren wat goed en slecht voor ons is moet stoppen! Leef, en laat je niet leven! CITAAT.

Woorden van waarheid Rinus .............hopend dat de generaties na ons dat ook door hebben.

donderdag 09 nov 2017

Rinus Vuik :
van jou Ronald.Jij laat zien dat er heel veel, en op heel veel verschillende terreinen een visie valt te geven over wat wel en wat niet kan!
Wij leven in een wereld waarin ALLES moet worden verklaard, en blijken analyses zo van belang....exposure to the bone, en het leven wordt alsmaar killer en killer.
De mens krijgt geen ruimte meer om te ademen....de toenemende golf aan het verklaren wat goed en slecht voor ons is moet stoppen! Leef, en laat je niet leven!

donderdag 09 nov 2017

Rinus Vuik :
Ja, dat kan, gezien de totale marktwaarde van de op deze aardkloot bij de aller
rijkste bewoners in bezit zijnde schilderijen/etsen van deze schilder!
Rembrandt vroeg zich echt niet af of hij wel een mens- of diervriendelijke verf
gebruikte.Hij koos voor de beste verf die er op de markt was, en had zonder deze nooit tot zo'n waanzinnig hoog peil kunnen komen.
Op zijn niet even esthetische benadering van de door hem geschilderde personen valt iets te zeggen, maar (zeker de allergrootste) kunstenaars hebben een tic die niet-kunstenaars,schrijvers etc. ontbeert: Een alles verterende passie en gedrevenheid!
Zeeman en Wibra...dat zou niet meer kunnen. Aan hun dumpprijzen kleeft echt een grote stank van kinderarbeid en slavernij.Moet ik dan hen die er kopen veroordelen?
Nee, velen kunnen zich niet eens C&A veroorloven maar moeten zich ook kleden!
Zij die hun neus optrekken voor Zeeman,Wibra en Action hebben dus niet te klagen!!Er wordt zoveel geklaagd in ons landje!Volksziekte nr 1!Toch een interessante invalshoek

donderdag 09 nov 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: