Islamitisch terrorisme en Israël

6764-islamitisch-terrorisme-en-isra-l (Door Ronald Sörensen)

In het programma Buitenhof vertelde burgemeester Aboutaleb, dat veel terroristen van Marokkaanse afkomst (50% !) zich laten inspireren door de opstelling van Israël in de zgn. Palestijnse kwestie.

Hij vermeed hierbij te zeggen, dat het de Islam is, die hen inspireert en ook dat hun instelling t.o.v. Israël vooral bepaald wordt vanuit hun geloof in plaats van het zgn. mededogen met de onderdrukte medemens in dit geval Palestijnen.

De door de mensenrechten geïnspireerde Marokkaanse terroristen zijn namelijk zeer eenzijdig in hun verontwaardiging. Ze hoeven n.l. niet ver te kijken om onderdrukking te zien en kunnen de strijd tegen volkenkundig onrecht in eigen land beginnen, omdat Marokko West Sahara bezet en de daar aanwezige nomadenstammen onderdrukt. Tegen het internationale recht in worden delen van West Sahara gekoloniseerd door Berbers en Arabieren uit gebieden die ten Noorden van dat land liggen. Daarnaast is in het gebied een bevrijdingsbeweging Polisario actief geweest. Het (niet bestaande) onafhankelijke West Sahara is lid van de Afrikaanse Unie en Marokko uit protest daarom niet! Ook de VN hebben de annexatie nimmer goedgekeurd. Best vergelijkbaar dus met de situatie in Israël en Palestina dus.

Dichter bij de regio waar die Marokkaanse terroristen zo’n ideologische belangstelling voor hebben, liggen andere brandhaarden waar mensen die het opnemen voor “onderdrukte” volkeren zich druk om zouden kunnen maken.

Noord Cyprus is onrechtmatig en gewelddadig bezet. 77% van de Grieks orthodoxe bevolking werd verjaagd door Turkse troepen naar

het Zuiden. Hun land werd onteigend en hun kerken gesloopt. Geen enkel land ter wereld erkent het onafhankelijke Noord Cyprus op uiteraard Turkije na! Ook hier zijn de VN duidelijk. Mag niet, kan niet, erkennen we niet! Toch geen enkel protest tegen de schending van de mensenrechten uit Islamitische kring. Zoals er ook geen enkel protest is tegen onderdrukking van Christenen in het Midden Oosten

De Koerden worden al eeuwen onderdrukt, hun land onteigent en hun cultuur verdacht gemaakt. Al decennia strijden zij om rechtvaardige behandeling en (gedeeltelijke autonomie), maar toch krijgen ze geen massale bijval uit Islamitische kringen.

Dit lijkt voor Westerse ogen zeer tegenstrijdig en irreëel, maar dat is het voor mensen die de Hadith en de Koran als leidraad hebben niet. In die boeken wordt namelijk een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Met dien verstande dat gelovigen veel meer rechten hebben dan ongelovigen. Volgens de natuurlijke Islamitische regels dienen ongelovigen zich ondergeschikt op te stellen t.o.v. gelovigen. De onderdrukking van niet moslims door moslims is dus een volkomen geaccepteerd en door God goedgekeurd verschijnsel. Sterker nog het is heel goed voor die ongelovigen, omdat die, zodra ze zich tot de Islam hebben bekeerd niet meer gediscrimineerd worden en zo dus min of meer gedwongen de “juiste” keuze te maken.

Bij de Koerden, die Islamitisch zijn ligt het dus anders, evenals in die gebieden, waar Sjiieten worden onderdrukt door Soennieten (Irak, Koeweit, Pakistan)en Soennieten door Sjiieten (Syrië, Iran) Het zijn moslims die het elkaar aandoen. Een interne aangelegenheid dus.

En dan nu Israël en de Palestijnen. In de Koran en de Hadith zijn kortweg zeer antisemietische boeken. Ik denk dat de voornaamste oorzaak de twijfel van Joden in Medina over de Goddelijke boodschap van Mohammed is. Ze hebben die twijfel met de dood moeten bekopen en hun vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Een logische gebeurtenis voor veel moslims. Dat is de “natuurlijke” lees goddelijke gang van zaken. Als die natuurlijke c.q. goddelijke gang van zaken wordt verstoord zijn de rapen gaar, omdat het ingaat tegen alles waar de Islam voor staat: Joden die moslims overheersen !Ongehoord, ongekend en de strijd meer dan waard.

Die Marokkaanse terroristen laten zich dus leiden door hun religieuze opvatting, dat Joden volgens hun heilige boeken volslagen inferieur zijn aan Moslims; het lot van de Palestijnen is voor hen bijzaak! Dat de Palestijnen geloofsvrijheid hebben en leven in betrekkelijke welvaart is niet van belang. In Israël vertellen Joden aan Moslims hoe ze zich dienen te gedragen en dat gaat tegen hun op religie gestoelde natuurlijke orde in. Dan is er in hun wereld maar één oplossing; hun profeet gaf al het voorbeeld: Geweld!

https://www.geenstijl.nl/5138405/schuld-van-249786256-eenzame-wolven/

Hans Roodenburg :
Pim Fortuyn heb ik als economieverslaggever meegemaakt. Hij was helemaal niet zo rechts. Zeker niet op het terrein van het onderwijs en studiebeurzen (waar ik mee te maken had). Ik herinner mij wél een commentaar (van Folkert Jensma) van NRC Handelsblad waarin Fortuyn enkele dagen voor de moord op hem met de grond werd gelijkgemaakt. Kwam de kogel dan toch van links? Opvallend is wel dat dierenactivist Van der Graaf dezelfde voornaam had als de (destijds) hoofdredacteur van NRC Handelsblad. De moordenaar van Pim Fortuyn schijnt nu in een ver land te wonen. Ik denk dat hij THANS wel vele jaren méér gevangenisstraf had gekregen. Het klimaat is namelijk aardig veranderd.

vrijdag 20 okt 2017

Jan Tak :
I.i.g. heeft Boninsegma de handschoen niet op genomen hetgeen hem de zoveelste linkse blaaskaak zonder een inhoudelijk argument maakt.
Toch vind ik dit jammer, immers kan de Wereld er alleen maar beter van worden als mensen kennis nemen van elkaars standpunten en daarop inhoudelijk ingaan, door niet te reageren geeft hij zijn opponent het voordeel van de twijfel en krijg ik nu het idee dat deze would-be poëet en Feyenoord hooligan niet in staat is om meer dan twee regels op papier te krijgen en dus een gewone subsidie-slurper blijkt te zijn.
Kom op Mark wees een vent.

vrijdag 20 okt 2017

jim postma :
Het is niet snel dat ik voor Jan en Alleman in de bres spring. Maar vooral bij Ronald Sörensen ligt dit voor mij totaal anders, net als menig collega van mij die 'off the record' met hem samen in een Rotterdams typische bruine kroeg met hem een biertje zijn gaan drinken.
Een voor mij en samen met andere collega's zeer integere man - met een bijzonder gevoel voor humor - maar vooral met zeer gedegen historische kennis (leraar, al enkele decennia in geschiedkunde). Je hoeft het zeker niet altijd met hem eens te zijn, maar verstand van zaken heeft hij wel degelijk. Blijft in deze staan: 'Elk oordeel voor het Eindoordeel, blijft in deze zeker een Vooroordeel!'
Beoordeel Ronald Sörensen op de INHOUD van zijn verhalen, c.q. columns, maar zeer zeker niet op zijn Vooroordelen alleen al wat zijn naam betreft. Net als zijn grote 'leermeester' Pim Fortuyn heeft hij het ACHTERAF vaak bij het juiste eind. Maar ook gezonde kritiek mag hierin zeker blijven! Daarin heeft zeker Ronald Sörensen het recht zich te verdedigen

donderdag 19 okt 2017

Ronald Sörensen :
In Europa zwerven mensen rond, die springstoffen verzamelen, daar spijkers en schroot bijleggen en die hun product laten ontploffen als een concert voor jonge meisjes afloopt. Ook zijn er mensen die met vrachtauto’s opzettelijk onschuldige mensen, waaronder kleine kinderen, verpletteren.

De burgemeester gaf een voor mij zeer onbevredigende verklaring voor hun gedrag. Ik toon dat m.i. met argumenten aan en wens dan ook met argumenten te worden bestreden.
Dat is voor dhr. Boninsega teveel gevraagd. Hij schiet in die typisch linkse modes: Het bevalt me niet. Ik heb geen argumenten dus verbieden. Weg van deze site!

Dit stuk is overigens niet mijn oorspronkelijke stuk.
Daar vermeld ik - naast een verwijzing naar Koopmans - mijn voornaamste bron! De Koran vertaald door Prof.dr.J.H.Kramers. Heeft een woordenregister, zodat de lezer zich niet – zoals ik gedaan heb – door de totale tekst hoeft te worstelen.
Zoek onder “Joden”, “ongelovigen”,”vrouwen”,“slaven” enz. Realiseer je daarnaast dat in onze stad een politieke partij opereert, die deze teksten als onherroepelijk en door God gezonden beschouwt. Ze mogen van mij; sterker nog ik ben blij dat ze zo open zijn. Iedereen kan dan lezen dat deze (grijze?) wolven schaapskleren aanhebben.
Het is mijn taak als ervaringsdeskundige te waarschuwen. Kritiek? Prima, ik wacht al dagen!

dinsdag 17 okt 2017

jim postma :
'Verdeel en heers', is zo oud als de mensheid. Evenals om ze in te delen in hokjes, christenen, joden, moslims, budha's en welk hokje dan ook dat jezelf kan invullen. Zoals 'gelovigen en ongelovigen.'
Zelf ben ik geen van twee. Ik 'weet' het zeker en dat is stukken beter dan alle gelovigen en ongelovigen bij elkaar.
Er is er maar een die hier de dienst uitmaakt en dat is God Almachtig. En in dit hele verhaal is er maar EEN (hoe die verder ook wordt genoemd)die glashelder weet wie deze zogenaamde 'gelovigen en ongelovigen' zijn. Een ieder mens die denkt hierover te kunnen oordelen merkt dit zelf bij het 'Eindoordeel'. Wat een vreugde!

zondag 15 okt 2017

Jan Tak :
Oei Jim volgens mij maak je een collosale fout, islam is geen religie maar een politieke, juridische, financiële en militaire doctrine welke strekt tot in de cultuur van volkeren en hun omgang met anders gelovigen.

De brainwash vanuit de moskeeën, in combinatie met een angstaanjagende agressie naar anders denkenden, begint ook bij ons gevolgen te krijgen, zien we dit niet in dan zullen we geleidelijk onze westerse waarden en normen verliezen, daar is niets christelijks aan.


zondag 15 okt 2017

jim postma :
'Otherwise the shadow of death will be definitly your (both) share!'

zondag 15 okt 2017

jim postma :
In mijn ogen zijn Palestijnen en Israëli's (wie dit verder ook moge zijn) broeder- en zustervolkeren. In plaats van absolute onderlinge haat, afgunst, zogenaamde superioriteit, de hoogste tijd NU om elkaar te omarmen en te kussen. Om dit haast 'eeuwige' totaal zinloze bloedvergieten onderling voor eens en altijd te stoppen. 'Kaïn en Abel waren tenslotte ook broers. Daar is maar een wederzijdse stap voor nodig:

'To be able to jump over your own shadow!' (Amen).

zondag 15 okt 2017

Hans Roodenburg :
Het pleit wél voor Mark Boninsegna dat hij voor zijn ware naam uitkomt. Maar hij mag wel wat meer ingaan op de inhoud van zijn kritiek op Ronald Sörensen. Bovendien is het een verrijking voor je standpunt om de mening van anderen tot je te nemen. Als je alleen maar wordt opgevoed tussen eenzijdige standpunten, dan ga je daarnaar gedragen. Deze site heeft nogal uiteenlopende reacties en is daarom leerzaam voor een ieder. Ikzelf probeer altijd de 'politieke kerk' in het midden te houden. Dus Mark kom maar op met je inhoudelijk kritiek!

zaterdag 14 okt 2017

Jan Tak :
Welkom terug in het "Rotterdamse" Mark, zoals je weet heeft de Rotterdammer zijn hart op de tong, gooi het er uit en je bent het even kwijt. Dat doe jij nu in een reactie van die een andere Rotterdammer.
Maar waarom wil je nu, als Rotterdamse publicist de andere Rotterdammer de mond snoeren?
Zover ik het lees staan er geen onwaarheden in dit artikel, is het dan onzinnig? Voor mij niet, het is slechts een reactie op een onverstandige opmerking van onze burgemeester die impliciet aangaf dat al die slachtoffers door terroristische aanslagen eigenlijk op conto van Israël moeten komen.
Geen idee of en zoja waarom jij dit ook vind, i.i.g. kan ik zijn redenatie niet volgen.

Zou zeggen Mark je bent vlot met teksten schrijf eens een tegenartikel, benieuwd of je de handschoen op pakt.

zaterdag 14 okt 2017

Ronald Sörensen :
Goede inhoudelijke kritiek! Daar kan ik wat mee.

zaterdag 14 okt 2017

Mark Boninsegna :
Gooi die Sörensen toch eens van Vandaag & morgen af. Het enige wat die man kan zijn onzinnige teksten opschrijven. Het slaat kant, nog wal en is gedrenkt met haat. Bah!

zaterdag 14 okt 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Strontschuit


Op ons terrasje in de Teilingerstraat (zijstraat Schiekade)

zit een bouwvakarbeider / aannemer

te oreren tegen een ‘takkenwijf’.


‘Alles wat ik in haar huis doe, is in haar ogen fout’,

zo steekt hij van wal.

Zodoende ben ik nu alleen al twee weken

met haar badkamer bezig.

‘Zeg ik’, waar wil je de spiegel hebben?’.

Zegt ze daar!

Zeg ik voor de tweede keer:

‘Weet je het nu zeker?’

Antwoordt zij: ‘Zeker!’

Teken ik het helemaal af, volgens haar wensen

en moet daardoor boren tegen keiharde tegels.

Breken er op de koop toe nog een tiental van mijn boortjes.

Eindelijk hangt nu de spiegel,

komt ze binnenlopen en zegt:

‘Hij moet toch een stukje hoger,

zodat die gelijk zit met het stopcontact.’


En zo gaat dat nu in dat pokkenhuis van dat pokkenwijf

al voor de honderdste keer. Om gek van te worden.


Het heeft mij een ding geleerd:

‘Je zit sneller op een strontschuit, dan in de gouden koets!’


JP


  • Nieuw

  • Reacties