Anti discriminatie bureau RADAR

6603-anti-discriminatie-bureau-radar (Door Ronald Sörensen)

Al menige keer heb ik mijn mening gegeven over de volstrekt overbodige subsidie slurpende instelling RADAR. (zie onder)

Gelukkig is nu ook in een deel van de 2e Kamer ontdekt, dat deze keizer geen kleren draagt. Iets dat ik al 16 jaar geleden constateerde, toen de antidiscriminatie ridders de vuige en smerige beledigingen aan het adres van mijn vriend Pim schouderophalend lieten passeren, maar tegen hem een aanklacht indiende, omdat hij met argumenten het debat over artikel 1 van de grondwet aanging.

Na zijn dood werd ik gevraagd (gedaagd?) voor een soort RADAR tribunaal, dat ik slechts deed omdat het gevraagd werd door Ron Abram, de toenmalige hoofdredacteur van het AD en oud voorzitter van de oudercommissie van mijn school. Toen ik de heren wees op het antisemitische karakter van de islam en hun volstrekte lethargie in die richting raakte ik alleen bij Abram een gevoelige snaar. Pas buiten de gehoorafstand van de anderen stelde hij dat hij nooit aan me getwijfeld had (leraar op de school van zijn kinderen) en dat ik inderdaad met de islam een controversieel thema aanroerde.

Dat de overige actieve discriminatiebestrijders daar anders over dachten, bleek toen ik later een klacht indiende over de gemeente Rotterdam (in 2006) omdat die in een personeelsadvertentie schreven voorkeur te hebben voor allochtonen (netter en besmuikter beschreven uiteraard) Die klacht werd volkomen volgens verwachting naar de prullenbak verwezen.

Op het kantoor van de bloednerveuze directeur zag ik medewerksters, die zich duidelijk als aanhangers van de Middeleeuwse slavenhandelaar Mohamed presenteerden, de man die m.i. het prototype lijkt van iemand die aanzet tot discriminatie. Deze opmerking zou een anachronisme kunnen zijn ware het niet dat zijn aanhangers nog tot op dit moment zijn woorden als rechtstreeks van het Opperwezen afkomstig en derhalve als onfeilbaar beschouwen. Sterker nog, zijn opvattingen worden in alle landen waar moslims de meerderheid hebben in de gruwelijke praktijk gebracht!

Ik kom tot deze ontboezeming, omdat ik bij het kijken naar een foto van twee in onze stad bekende moslims (NRC) plotseling zag op welke locatie deze voorvechters van discriminatie zich bevonden: Op het dak van het gebouw waar RADAR vertoeft! Geen toeval lijkt me.

Dus mensen die vanuit irreële motieven (godsdienst is n.l. irreëel) hun geloofsgenoten aanzetten tot discriminatie van andersdenkenden, afvalligen, vrouwen en homoseksuelen vinden onderdak bij - je gelooft het niet – het antidiscriminatie bureau. Sterker, ze bepalen waarschijnlijk zelfs een deel van de programmering, omdat het item bestrijding van islamofobie (daarover later) prominent op de agenda van RADAR staat.

Nu is het lezen van de Koran niet iets dat je gezellig in je vrije tijd doet, maar als je eenmaal die stap genomen hebt, is het wel verhelderend; misschien zelfs ontluisterend. Ik ga niet in herhaling vervallen, maar volgens mij weten die discriminatie bestrijders met een islamitische achtergrond niet dat wij de Koran* en de Hadith* ook kunnen lezen! Kan je eigenlijk ook maar beter niet doen als het je vak niet is, zoals bij mij. Maar waarom door hun religie gedreven mensen (irreëel !!!) wel geloven als ze beweren dat hun geloof vrede is, terwijl je de hele dag leest, hoort en ziet over gruweldaden gepleegd in naam van de islam en hun Opperwezen en tegelijkertijd degenen die de islamitische uitgangspunten ook gelezen hebben en daar een vraagteken bij zetten van discriminatie beschuldigen?

s’Heren, Allah’s en RADAR’s wegen zijn ondoorgrondelijk.

*Ik ben niet tegen verbieden, maar wel voor een sticker met daarop: “Lezen kan de geestelijke gezondheid ernstig schade toebrengen.”

http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/help_ik_word_gediscrimineerd_door_het_anti_discriminatie_bureau

Jim Postma :
Koran 2. (Koranwijntje?!') Nooit ook onze Godgegeven humor verliezen.
Waar gebeurd. We zitten op een zomerse warme dag te genieten van een koud biertje. Twee moslimjochies (5 of 6 jaar oud) wijzen met vingers naar ons en roepen in koor: 'Heineken drinken is verboden!'
Moet er zelf om lachen en vraag de jochies: 'Verboden? Waar staat dit dan?'
De jochies zijn even verward over deze vraag en antwoorden dan aarzelend:
'Het staat in de Koran meneer. Heineken drinken is verboden!'
Daarop antwoordt mijn buurman: 'Wat heb ik dan geluk dat ik alleen Duvel drink!'

woensdag 12 jul 2017

Jim Postma :
Heel goed om naast de Bijbel de Koran te lezen (en de Hadith*). Zeker geen makkelijke opgave, maar wel zeer nuttig. Om maar een misverstand weg te halen over het gebruik van alcohol.
In de Koran staat daarover: 'Het heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. De nadelen zijn echter groter, dan de voordelen.' (Einde citaat: maar er staat beslist niet: 'Het is verboden!'

woensdag 12 jul 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Strontschuit


Op ons terrasje in de Teilingerstraat (zijstraat Schiekade)

zit een bouwvakarbeider / aannemer

te oreren tegen een ‘takkenwijf’.


‘Alles wat ik in haar huis doe, is in haar ogen fout’,

zo steekt hij van wal.

Zodoende ben ik nu alleen al twee weken

met haar badkamer bezig.

‘Zeg ik’, waar wil je de spiegel hebben?’.

Zegt ze daar!

Zeg ik voor de tweede keer:

‘Weet je het nu zeker?’

Antwoordt zij: ‘Zeker!’

Teken ik het helemaal af, volgens haar wensen

en moet daardoor boren tegen keiharde tegels.

Breken er op de koop toe nog een tiental van mijn boortjes.

Eindelijk hangt nu de spiegel,

komt ze binnenlopen en zegt:

‘Hij moet toch een stukje hoger,

zodat die gelijk zit met het stopcontact.’


En zo gaat dat nu in dat pokkenhuis van dat pokkenwijf

al voor de honderdste keer. Om gek van te worden.


Het heeft mij een ding geleerd:

‘Je zit sneller op een strontschuit, dan in de gouden koets!’


JP


  • Nieuw

  • Reacties