Apartheid

6562-apartheid (Door Geert-Jan Laan)

Verwoestende brand Londen, teken nieuwe Apartheid ?

In de Britse zondagskrant The Observer omschrijft de journalist Ed Vulliamy, die zelf in de schaduw van de afgefakkelde torenflat opgroeide, hoe een veelkleurige tolerante, op plekken puisant rijke, wijk een nieuwe vorm van apartheid wist te introduceren.

De flat stond in een armer gedeelte van de gemeente Royal Borough of Kensington and Chelsea. Dat is de rijkste gemeente van het gehele Verenigd Koninkrijk. De kleinere eengezinswoningen in de betere zijstraatjes beginnen met een prijs van anderhalf miljoen pond. De flat, Grenfell Tower, was een soort woningwetwoning voor minder vermogenden.

Vulliamy was geboren in 1954 in de toen nog verpauperde straten waar eerst de armere Britse blanke arbeiders woonden en eind jaren vijftig een vloedgolf van zwarte goedkope arbeiders uit de Britse kolonies werden gehuisvest. Hoewel er in het begin wel rellen waren met de racistische Teddy Boys ontwikkelde dit stukje stad genaamd Ladbroke Grove zich tot een, wat nu zouden noemen, een spontane tolerante multiculturele samenleving waar huisvesting nog te betalen was voor zowel de blanke als de zwarte arbeiders en hun gezinnen.

Maar toen kwamen de projectontwikkelaars. In feite voerden zij, ongehinderd door ijdele gemeentebestuurders, een grote sociale schoonmaak door. Het einde van goedkope huizen en lage huren. Rijke straten werden puissant rijk. De vele stamkroegen waar gewone mensen vriendschappen sloten, relaties opbouwden of afsloten verdwenen achter hoge muren voor de inpandige luxe zwembaden en aanverwante voorzieningen.

Een half jaar geleden werd de nu afgebrande flat door de gemeente van nieuwe scheidingswanden voorzien. Er werd gekozen voor de allergoedkoopste types. Er was geen automatische sprinklersysteem. Ook geen voorziening waardoor een brand in een appartement minimaal een uur kon branden alvorens de omgeving in brand te zetten. Waarschuwingen en klachten van de bewoners werden afgewimpeld of genegeerd.

Zoals Vulliamy nu schrijft:,,Rijke en arme mensen wonen nog enkele honderden meters uit elkaar. Maar ze leven in volstrekt gescheiden werelden.”

Inderdaad. Een nieuwe soort apartheid. En het zwart geblakerde skelet van de Grenfell Tower torent daar als een reusachtige grafsteen bovenuit.

Jeroen Waardenburg. :
Maar ook wij hebben hetzelfde probleem, mocht er in een flat een woningbrand zijn dan waarschuwt de tegenwoordig verplichte rookmelder de bewoner, maar er zijn maar zeer weinig flats waar de rookmelders zijn gekoppeld, zodoende kan het ook in ons "moderne" Rotterdam voorkomen dat bewoners op de hogere etages te laat worden gewaarschuwd en de vluchtweg naar buiten door rook zien afgesloten.

Laten ook wij er lering uittrekken. CITAAT.


En nu maar hopen dat dat nooit zal plaats vinden.
En er lering uit trekken wij mogen het hopen maar die hoop is ijdel.

dinsdag 20 jun 2017

Jan Tak :
Als ik mij de vele cursus (ieder jaar één) uit mijn werkzaam leven goed herinner geeft bij ons het Bouwbesluit in Hoofdstuk 2 de eisen voor brand doorslag en overslag, zaken die in London niet voor elkaar leken te zijn. Dat kan aan de leeftijd van de flat liggen natuurlijk, ik mag niet te snel oordelen.
In het algemeen dient er een compartimentering van tenminste een half uur te zijn, dat is voldoende mits eenieder tijdig wordt gewaarschuwd en daar lijkt het hier mis te zijn gegaan.
Maar ook wij hebben hetzelfde probleem, mocht er in een flat een woningbrand zijn dan waarschuwt de tegenwoordig verplichte rookmelder de bewoner, maar er zijn maar zeer weinig flats waar de rookmelders zijn gekoppeld, zodoende kan het ook in ons "moderne" Rotterdam voorkomen dat bewoners op de hogere etages te laat worden gewaarschuwd en de vluchtweg naar buiten door rook zien afgesloten.

Laten ook wij er lering uittrekken.

dinsdag 20 jun 2017

Rinus Vuik :
Investeerders zal je in Engeland niet zien dansen op de graven van slachtoffers,
ze zijn veelal onzichtbaar.Bovendien is het ook not done, de Engelsen zijn een beschaafd volk.Maar heel vaak gaat 'De één z'n dood, is de ander zijn brood'in vele gradaties nog altijd op, en dat is niet alleen beperkt tot de begrafenisondernemers.Uiteraard moet/moeten de nalatige eigenaar/eigenaren van dit flat ter verantwoording worden geroepen en gestraft als nalatigheid is bewezen.Mijn politieke voorkeur ligt niet aan linker zijde, en over complotten gesproken: Het leven is één groot complot....toch?

dinsdag 20 jun 2017

Jan Tak :
Ronald hetgeen jij bedoeld is al lang standaard in het verzekeringsrecht, voldoet je auto niet aan de eisen van toelating dan wordt een aanrijdingsschade niet of niet volledig vergoed, heb je verzwegen dat je kettingroker bent dan kunnen de nabestaanden naar de uitkering fluiten en brand jouw garage af omdat de verplichte brandblusser ontbreekt reken dan niet op een schadevergoeding.

dinsdag 20 jun 2017

Jan Tak :
En zo ziet hedendaags links in alles altijd weer een complot, de Eén ziet in een tragische gebeurtenis de Nieuwe Apartheid, de Ander ziet juichende investeerders dansen op het graf van de slachtoffers.

Jeroen en Ondergetekende zien slechts een verschrikkelijke tragedie waarvan de oorzaak nog moet worden uitgezocht en de schuldigen gestraft, maar dit past niet in het links caleidoscopisch denken.
Jammer!

dinsdag 20 jun 2017

Ronald Sörensen :
Hoorde gisteren de oplossing voor de toekeomst.
Eis bij alle nieuw op te leveren huizenblokken een optimale verzekering bij aflevering en koop niets als die niet komt.
De verzekeringen zullen veiligheid eisen en controleren en die hebben het geld om dat goed te doen.

dinsdag 20 jun 2017

Rinus Vuik :
Beste Jan en Jeroen: Jullie beide reacties zijn oppervlakkig en buiten de context van deze, naar mening, uitstekende column van Geert-Jan.Het is een schets van hoe een leefbare wijk voor allen. veranderde in een afgebakende 'exclusiviteit', waarin de Grenfell Tower niet paste.De rijken aldaar hoeven maar te kikken en worden op hun wenken bedient.Immers, rijken brengen altijd meer geld in het laadje, en ach dat gemekker van 'het klootjesvolk' over brandgevaarlijke situaties belonen , kost alleen maar geld! Zo zou je het dus ook kunnen zien,nee, moeten zien.Het zou me niet verbazen als er lieden zijn die blij zullen zijn als deze flat met grond wordt gelijk gemaakt, en hun 'koninkrijk'nog exclusiever zal doen worden. Men gaat over lijken.Schandelijk!!!

dinsdag 20 jun 2017

Jan Tak :
Ik denk dat Jeroen meer de realiteit schetst.
Nog steeds zijn er bewoners die er een zooitje van maken, wiet op zolder, medelanders met de barbecue in de huiskamer, in slaap vallende wietgebruikers, met vuilnis en fietsen geblokkeerde trappenhuizen en brandmelders welke worden gesaboteerd of op zijn minst nooit getest.

Een aparte risicogroep zijn de zelfstandige wonende ouderen, daar moet no veel op worden ingezet, bij mensen boven de 65 jaar vallen ruim 2,5 keer zoveel doden door brand dan bij mensen jonger dan 65 jaar.

Renovatie heeft al veel onveilige woningen verbeterd maar in oudere wijken kan je nog steeds woningen met zachtboard plafonds aantreffen en ondanks de vele beloften worden er nog steeds uiterst brandbare meubels verkocht.
Nee zeker geen Hosanna roepen.

maandag 19 jun 2017

Jeroen Waardenburg. :
Een nieuwe soort apartheid,wat een onzin;arme en rijke wijken heb je over aldus niks nieuws onder de zon.

En die verschrikkelijk brand is gewoon door nalatigheid de bewoners hadden al langer geklaagd dat het zeer onveilig was;en wat er aan gedaan was was nog verkeerd ook.Dus niks geen teken van nieuwe apartheid maar gewoon een criminele huisbaas en meer niet.

maandag 19 jun 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

Over de schrijver

Geert-Jan Laan

Geert-Jan Laan (1943, Delfzijl) is mede-oprichter van de nieuwe weekkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.
Laan begon zijn journalistieke carrière bij Het Vrije Volk en het Rotterdams Parool, werkte van 1970 tot 1975 als sociaal economisch redacteur bij Het Vrije Volk en bedreef tussen 1975 en 1982 samen met Rien Robijns onderzoeksjournalistiek, o.a. naar Lockheed/Northrop, OGEM, etc. Ze wonnen de persprijs 1980 en publiceerden samen vijf boeken.

Daarna werkte Laan tot 1990 als plaatsvervangend hoofdredacteur/directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam. Via zijn eigen PR- en journalistiek productiebureau deed hij in 1991 ,in opdracht van Robert Maxwel, onderzoek naar de eerste Nederlandse tabloid.

Hij was tot 2003 hoofdredacteur van Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden en was onder meer voorzitter van het Nederlands Persmuseum te Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Dag van de Persvrijheid.

KOPSTOOT

Van een hele klas keerden vier leerlingen terug

(Door Hans Roodenburg)

De Stichting Loods24 en Joods Kindermonument kunnen nog wel even doorgaan met het plaatsen in Rotterdam van zogenoemde Stolpersteine. Dat gebeurt op verzoek. In de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 100.000 Joden in Nederland door de nazi’s vermoord. Vandaag en morgen worden er weer 35 Stolpersteinen geplaatst in Rotterdam.

Na Amsterdam en Den Haag was Rotterdam met circa 13.000 Joodse inwoners de derde stad met de meeste Joodse inwoners aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Van hen zijn er bijna 10.500 Rotterdammers vermoord in de nazikampen. Het merendeel woonde in het oude gebombardeerde centrum.

Vanaf het uitbreken van de oorlog werd de Joodse gemeenschap geconfronteerd met allerlei maatregelen. Volgens de site van de Stichting Loods24 moet men denken aan Joodse kinderen die naar eigen scholen moesten, het dragen van de Davidsster en borden met opschriften als ‘Joden niet gewenscht’ of ‘Voor Joden verboden’, die de Joodse inwoners van de stad steeds verder uitsloten.

De in totaal 35 Stolpersteine worden in deze dagen geplaatst in het trottoir voor huizen waar ooit Joodse Rotterdammers hebben gewoond. Het was hun laatste officiële woonadres. Iedere plaatsing is bijzonder want het gaat over mensen die ergens in Rotterdam hebben geleefd.

Inmiddels liggen er in Rotterdam meer dan 300 Stolpersteine. De kosten ervan zijn bijeengebracht vaak door kleine donaties van bezoekers aan het Museum 40 – 45 NU aan de Coolhaven.

Op de site http://www.yadvashem.org/ zijn namen van Rotterdammers terug te vinden.

Bijschrift foto: Van deze klas keerden vier leerlingen terug........


  • Nieuw

  • Reacties