Een stukje Italië in Crooswijk

6472-een-stukje-itali-in-crooswijk (Door Ronald Sörensen)

In veel gemeenten mochten Katholieken net als Joden hun doden alleen buiten de stadsmuren begraven. Pas na de komst van de Fransen in 1794 kwam daar verandering in en mocht in en rond katholieke kerken begraven worden. Alleen wilden de Fransen ook het begraven op speciale buiten de stad gelegen begraafplaatsen aanmoedigen en iets dat ze zelfs wilden verplichten.

Dat begraven vond plaats in gewijde grond. Ook algemene begraafplaatsen hadden vaak een gebied, dat door een priester ingewijd was. Dat gebeurde met wijwater dat dus ook bijzonder was en als het - zoals vaak met stilstaand water gebeurt - bedorven raakte niet zo maar mocht worden weggegooid, maar alleen op gewijde grond. Laat Gods water over Gods akkers lopen! Op vele Katholieke begraafplaatsen was ook een niet gewijde plek voor ongedoopte kinderen en onbekende overledenen.

De Rotterdamse katholieken konden sinds 1869 begraven worden op de R.K. begraafplaats aan de Nieuwe Crooswijkseweg. Bij het ontwerp liet de architect Van den Brink zich vanzelfsprekend inspireren door het land van de paus: Italië. Een ommuurd vijfhoekig begraafplaats met een arcade waarin de welgestelden hun bovengrondse grafkelders konden vinden. Dit was een unicum in Nederland en een inspiratiebron voor de Katholieken in Den Haag die 17 jaar later ook een arcade lieten bouwen. Het bleven de enige in ons land en ze bestaan nog steeds.

Oorspronkelijk wilde men de hele begraafplaats ommuren met arcades, maar dat werd veel te duur. De arcade die nu nog te bewonderen is, was van oorsprong gebouwd in een neo-romaanse stijl. De kapitelen van de zuilen zijn soms op niet erg klassieke manier met doodshoofden versierd. Op de arcade is tegen de muur ook een plek waar de families persoonlijke funeraire symbolen kunnen

aanbrengen. Het bekendst is een beeld van een treurende vrouw. In de grafkelders rusten de stoffelijke resten van vrijwel heel de Rotterdamse Katholieke elite, die gedurende de 19e eeuw in alles geleidelijk gelijk gesteld werd met andere Nederlanders.

Zo’n veertig jaar geleden moest het dak een deel van de muren van de oorspronkelijke arcade gesloopt worden in verband met instortingsgevaar. Ook de romaanse bogen verdwenen. Helaas kregen hierdoor ook weer en wind meer greep op de grafmonumenten die duidelijk geleden hebben onder de weersomstandigheden en de tand des tijds. Wel werden gewoon overledenen bijgezet ondanks het feit dat men het bouwwerk met een ijzeren constructie bijeen moest houden.

De nog steeds in gebruik zijnde grafkelders vormden een belemmering, toen men in 2007 besloot tot een grondige renovatie; mogelijk gemaakt met een flinke gemeentelijke subsidie. Om de verzakking die al her en der al had ingezet te stoppen, moest vanuit de kelders waarvoor de grafrechten verlopen waren nieuwe funderingen worden aangelegd; de nog in gebruik zijnde grafkelders bleven zo onaangeroerd. Daarna werd de achtermuur daar waar nodig vernieuwd en gestukt. Pas toen de fundering en achtermuur hersteld waren, begon men aan de overkapping. Deze is niet meer van steen, maar van hout. Op de zerken werden nieuwe ogen aangebracht zodat het lichten bij een bijzetting gemakkelijker is.

Op dit moment wordt weer volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bijzetten. Ook is er nu plaats voor een bisschopsgraf. De eerste die werd bijgezet was de in 1989 overleden bisschop Janssen, die in 1983 overleed en is herbegraven in 2009. Het bisschopsgraf wordt gesierd met een bronzen beeltenis van de heilige Laurentius, waarnaar ook de begraafplaats genoemd is.

Een wandeling over de zerken van de arcade geeft een goed overzicht over de begraafplaats en een goed beeld van de voor een deel herstelde monumenten aan de arcademuur. Het lijkt bijzonder dat wandelen over grafkelders, maar is het eigenlijk niet, want onze voorouders hebben eeuwenlang over de grafkelders in hun kerken gelopen!

Gewoon een keer doen dus. http://denhoed.nl/restauratie/2006147-restauratie-arcade-rk-begraafplaats-st-laurentius-te-rotterdam

Emiel van der Hoeven :
Het gebruikte jaartal van 1869 is niet juist. De eerste begrafenis vond al in 1867 plaats.

dinsdag 22 aug 2017

Ronald Sörensen :
Met mijn opmerking over paapse afgodendienst wil ik alleen uitleggen waarom katholieken buiten de stad begraven werde. Geen waardeoordeel dus!
Een heilige is iemand die in de hemel aan Gods troon zit. Volgens protestanten kunnen mensen nooit weten wie de hemelse genade ontvangt! Gaat dus heel diep.
Mohammedanen kunnen precies lezen wie naar de hemel gaat. Ongelovigen in ieder geval niet. Helaas is discussie over zoiets onmogelijk.
Erasmus las Thomas a Kempis en Rudolf Agricola. Nederlandse geleerden die over geloof polemiseerden. Moslims doen dat niet om de eenvoudige redden dat wij ongelovigen en derhalve ontwetenden zijn. Ze lijken wel vriendelijk, omdat ze altijd in hun achterhoofd dienen te houden, dat ongelovigen zich bekeren en dan gelijken worden.
Er zijn weer - correct volgens de Koran - meer dan 45 christenen in Egypte vermoord. Zit te wachten op die kring (keten) van moslims om die koptische kerken!

maandag 10 apr 2017

Hans Roodenburg :
Welke religie dan ook, maakt mij niet uit. Erg belangrijk is dat men respect heeft voor andersdenkenden als zij niet asociaal zijn en als men het eigen geloof niet aan anderen onaanvaardbaar hard probeert op te dringen. Dat zou al een hele stap vooruit zijn in onze samenleving waarin al dwazen genoeg rondlopen.

maandag 10 apr 2017

Jan Tak :
Tjonge we vervallen weer in een geloofstijd, al eeuwen lang bonje om de interpretatie van een boek en nog niet wijzer. Maar wel met het vingertje wijzen naar krankzinnige mohammedanen.
Het is zo sneu.

Mensen, we leven op deze kloot met elkander en meer is er niet. Sorry dat ik dit zo recht in de smoel toewerp, maar het moet verdomme toch eens ophouden?
Maken we van het Koninkrijk der Nederlanden een religievrije staat, geen gezeik iedereen gelijk.

Zo en nu ben ik de gebeten hond :-))

maandag 10 apr 2017

Ronald Sorensen :
Nederland kent honderden katholieke begraafplaatsen.
Slechts twee hebben een arcade. Niets bijzonders dus. Wat je noemt oer - Hollands, want ook op andere begraafplaatsen struikel je over de typisch Hollandse arcades?
De katholieken moesten buiten de stad begraven, omdat protestanten aanstoot namen aan de grafversierselen!
Deze bevatten vaak heiligen. Volgens strenge protestanten verkapte afgoden: onderdeel van de paapse afgodendienst!

maandag 10 apr 2017

Jan Tak :
Ja Jeroen jammer :-)) Wel gemeend, een vroom en vredig weekend

zaterdag 08 apr 2017

Jan Tak :
De renovatie van de arcade ging 1.1 miljoen kosten. In april 2004 Rotterdam o.a. hiervoor onder de noemer "Nieuw Crooswijk Groene Stadswijk" bij het ministerie van VROM een zogenaamde IPV-subsidieaanvraag (Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing) ingediend welke werd afgewezen.

In 2006 werd voor de tweede maal een subsidieaanvraag bij VROM ingediend welke dit keer wel mogelijk bleek. In 2006 maakte het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bekend dat zij als onderdeel van de vergroening van Crooswijk (nota-bene de meest groene wijk van Rotterdam) 1,1 miljoen euro subsidie aan Rotterdam beschikbaar stelde voor de arcade.

Niks geld van Laurentius maar "ons"geld dus, overigens gegund.

zaterdag 08 apr 2017

Jan Tak :
Die katholieke begraafplaats aan de Vlaardingendijk ken ik wel Jeroen, ze hebben daar nog een kapel uit 1853 maar hoewel het een rijksmonument is ligt de boel er erbarmelijk bij.
Hetzelfde probleem als de RK begraafplaats Crooswijk: Geld is op.

zaterdag 08 apr 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: