Indrukwekkend on-Nederlands

6455-indrukwekkend-on-nederlands (Door Ronald Sörensen)

In het Zuiden van de Alexanderpolder ligt een deel niet afgegraven veen. Het is de plek waar vroeger het dorp Kralingen lag en waar nu de begraafplaats Oud Kralingen is gevestigd. Voor de bouw van Prinsenland te bereiken via een lange laan die aan beide kanten bomen had. (Foto: Uitsnede van een foto van de Gemeente Rotterdam)

Toen ik me als statenlid van de provincie Zuid-Holland aansloot bij de VVD heb ik als rechtgeaard politicus iets in ruil gevraagd. Naast enkele motie op natuurbeschermingsgebied heb ik de grootste partij gewezen op het vervallen mausoleum van de familie Kruyff-Bartolomeuszn. (rijksmonument) op begraafplaats Oud Kralingen. Toen mijn periode als statenlid er op zat, was nog niets met mijn suggestie gedaan, maar later geschiedde het wonder toch en de provincie schonk een substantieel bedrag om de restauratie te voltooien. Nu staat het geheel gerestaureerd indrukwekkend heel on-Nederlands te zijn op het centrum van de begraafplaats die is aangelegd rondom het oude en gesloopte kerkje van het voormalige veendorp. Toen het werd gebouwd, stond een stukje verder al een mausoleum van de familie Smit, dat helaas de tand des tijds niet heeft overleefd. Eigenlijk heel bijzonder die mausolea en niet passend bij de overheersende calvinistische mentaliteit in ons land, waarbij opsmuk en sier al voor de dood eigenlijk niet gebruikelijk is.

Toen Pieter Kruyff, zuivelhandelaar en telg van een koopmansgeslacht opdracht tot de bouw had gegeven kwam hij regelmatig de voortgang op zijn klompen inspecteren. In 1911 was het af en een jaar later werd een kindje van twee maanden als eerste bijgezet. Omdat de laatste nog levende nazaten van de familie geen gebruik van het mausoleum wensten te maken*, zijn de 12 kisten nu verwijderd en herbegraven. Slechts twee kisten moesten worden vernieuwd vertelde de beheerder. Aan de wanden zijn nu plekken aangebracht waar urnen bewaard kunnen worden. Het mausoleum is daarmee tevens columbarium geworden.

Het is gebouwd in neo Romaanse stijl, maar mag wat mij betreft ook eclectisch genoemd worden, omdat ook andere bouwstijlen te zien zijn. Het is eigenlijk een soort paleisje, dat ook door de symboliek aangeeft dat de dood slechts een gang naar een ander leven is. Voor de familie gaf het de zekerheid, dat ze ook na de dood bij elkaar zouden blijven. Daarnaast was er in die periode veel angst om levend begraven te worden mede door de herontdekking en vertaling van het werk van de Amerikaanse schrijver Poe: Een begrafenis boven aarde voorkwam zo’n eventuele gruwel. Het mausoleum en de grafkelder zijn te bereiken via trappen. De deur is gesloten en alleen toegankelijk voor familie van degenen die gebruik hebben gemaakt van het columbarium. Boven de deur richting Oosten de ondergaande zon, die zowel de dood als het nieuwe leven symboliseert. Het gewelf boven de entree is versierd met 48 vergulde Kralingse sterretjes. De koepel is van beton, maar lijkt te bestaan uit zandblokken door de pleistering en de groeven.

Op de top staat een lantaarn met daarop een kelk. Volgens sommigen symbool van het leven, omdat het lijkt op een vulva (geven en nemen) Op de hoeken staan vier grote hazelnoten; ook weer symbolen van het leven (Kruyff had tien kinderen)

Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen met een koude kant (Noorden) en een warme kant (Zuiden) Aan de koude kant de schedel met doodsbeenderen en de zandloper. Symbolen die verwijzen naar de vergankelijkheid. Aan de warme kant een vlinder (nieuw leven) en een brandende olielamp (leven na de dood) Ook de koperen en smeedijzeren versieringen wijzen naar een hiernamaals. De lauwerkrans en palmtakken symboliseren de overwinning op de dood.

Al deze symboliek is eigenlijk ook weer zeer on-calvinistisch, omdat volgens Calvijn leven na de dood afhankelijk is van Goddelijke genade en niet door mensen kan worden bedongen.

Het gebouw kent ook een mysterie. Op de voet van één van de pilaren bij de ingang zit een kikkertje. Duidelijk op verzoek van de eigenaar uitgehouwen, maar niemand weet waarom. Pieter Kruyff heeft dat geheim meegenomen naar zijn kelder.

* http://www.rijnmond.nl/nieuws/129814/Monumentale-mausoleum-Oud-Kralingen-heropend

https://nl.wikipedia.org/wiki/Familiegraf_Kruyff_Bartholomeus_%26_Zn

Jeroen Waardenburg. :
Waarde Jim Postma AANVAARD.

En dat er nog veel discussie mag zijn in deze Internetkrant Rotterdam Vandaag & Morgen.

maandag 27 maart 2017

jim postma :
Mijn welgemeende excuses aan onze waarde Jeroen Waardenburg. Na herlezing van je eerste reactie (helemaal onder in de kolom van reacties), heb ik je daarin verkeerd geïnterpreteerd.

Heb je laatste zin dus "Men zou het lef moeten hebben een joods begraafplaats te ruimen"... in een voor mij verkeerde context geplaatst. Mea Culpa, dus!

maandag 27 maart 2017

Jeroen Waardenburg. :
Men raakt steeds meer van het onderwerp af maar goed.............er komt een tijd dat Israel in een klap alle problemen oplost die nu spelen in het Midden Oosten,en men zal daar heel blij mee zijn.

Terug naar het onderwerp Kerkhoven!!!!

maandag 27 maart 2017

Ronald Sörensen :
Orthodoxe Joden geloven in een lichamelijke wederopstanding als de Messias verschijnt op aarde.
Voor de Verlichting geloofden ook de meeste Christenen daarin. Vandaar dat verbranding een extra straf was! Dat gebeurde vaak nadat men iemand gedood had!
Dat is ook de reden waarom crematie tot de jaren zestig door de RK Kerk verboden was en dat nu nog het geval is in streng Protestantse kringen.

Verschil tussen Christenen en Joden. Voor Christenen keert de Messias (Jezus) terug, voor Joden moet er nog één komen. Dat gebeurt pas als de tempel van Salomon herbouwd is; laat op de plek waar dat moet gebeuren nu juist twee belangrijke moskeeën staan!

zondag 26 maart 2017

jim postma :
Een joodse begraafplaats op te heffen of op te ruimen, bedoel ik natuurlijk.

Ik schrik hier bijzonder van. Kan de haat in welk hart dan ook, nog doorgaan tot na de laatste rustplaats?!

Afschuwelijk gewoon weg, na het laatste boek dat ik heb gelezen over de SS-Úbercommando's', met hun allerlaatste gruwelijkheden over hun laatste "Endlosüng!.

Geen enkele 'menselijkheid' meer in deze, maar de meeste gruwelijkheid in 'beestachtigheid' die ik ooit heb gelezen en ook gezien (via films).

Elk oordeel in deze, voor het definitieve Eindoordeel, blijft een vooroordeel.

Om je werkelijk dood voor te schamen! God Almachtig zal daarin ooit definitief met ons allen afrekenen...@@@

Amen!

zondag 26 maart 2017

jim postma :
Waarom Jeroen Waardenburg zou je 'het lef moeten hebben' om een joods begraafplaats op te hebben?

Ben je dan zelf zo anti-semiet? Laat onze doden in alle rust 'slapen' op hun allerlaatste rustplaats.

Waarom zou jij Jeroen, die willen verstoren?! Houdt het dan in deze ook nooit eens op?!

SHALOM!

zondag 26 maart 2017

Hans Roodenburg :
Een interessant verhaal van Ronald Sörensen. Er is ooit, toen ik nog net niet 22 jaar was, een oud-collega van mij, die mij nog maar een week had opgeleid, aan de 's-Gravenweg begraven. Indrukwekkend voor een jongeling. Daarna, zoals toen gebruikelijk, flink wat gedronken met de toen nog jongere collega's. Inderdaad een macabere hobby. Maar laat hem daarmee doorgaan. Er zijn al genoeg begraafplaatsen in de vergetelheid geraakt. Zo hebben we ooit een partner van een collega begraven aan de Charloise Lagendijk.

zaterdag 25 maart 2017

Jan Tak :
Danse Macabre

https://www.youtube.com/watch?v=z0glOYQBlSA

In onze jeugd had je nog een respectvolle uitvaart, de buren hingen lakens voor de ramen en de jeugd werd uit de buurt gehouden. De overledene werd opgehaald met een echte rouwkoets met zwarte paarden, volgens mij werd dit verzorgd door een stalhouder uit de Gouvernestraat. Later kwam er de rouwstoet met echte Amerikaanse auto's en nu komt iedereen met eigen vervoer en is het soms verworden tot een verplicht nummer met veel drank.

Het verdriet is nog aanwezig maar respect is er niet meer bij, er komt een tijd dat we van gemeentewege naast een groene en een grijze ook een zwarte kliko gaan krijgen :-(

zaterdag 25 maart 2017

Jeroen Waardenburg. :
Jeroen.
Fijn dat je toch iets negatiefs uit dit onschuldige stukje heb kunnen purren.CITAAT.

Niks negatiefs ,het is zo als het is stijlloos het hufterig;en wat grafrechten..... gewoon geld trekkerij en meer niet.Voorts die tombe/grafkelder nu zonde van het geld is een lege huls geworden;daar horen gewoon die 12 kisten te staan daar is het voor bedoeld en meer niet.

zaterdag 25 maart 2017

Ronald Sörensen :
Jan

Inderdaad een macabere hobby. Er is zelfs een macabere stichting Terebinth, die streeft naar het behoud van funerail erfgoed.

Jeroen.
Fijn dat je toch iets negatiefs uit dit onschuldige stukje heb kunnen purren.
Het valt in de praktijk erg mee. De resterende familie had geen geld over voor de nodige restauratie, dus hebben zij officieel het mausoleum opgezegd, waarna alle grafrechten vervielen. Daarna werd het een rijksmonument, zodat de familie de kosten sowieso niet kreeg. De kisten zijn voor het begin van de resaturatie overgebracht naar de grafkelders in het centrum van de begraafplaats. Twee stoffelijke overschotten zijn herkist. Dat was niet nodig geweest, maar is uit respect gedaan!

zaterdag 25 maart 2017

Jan Tak :
Toch een macabere hobby Ronald :-)

En wat betreft het ruimen van 12 kisten, helaas Jeroen is dat een gangbare procedure vele oude begraafplaatsen zijn al geruimd denk bijv. aan de Spangensekade en West Zeedijk.
Inderdaad hebben alleen de Joden eeuwige grafrechten voor elkaar gekregen waardoor je in Rotterdam op de meest vreemde plaatsen met grafstenen wordt geconfronteerd, soms heeft de stad zelfs gemeend om er een bejaardenflat omheen te bouwen zoals aan de Jan van Loonslaan.

Als je de begraafplaats Crooswijk binnenkomt zijn er direct links de Rotterdammers vanuit de oude Prinsenkerk aan de Botersloot netjes herbegraven. maar meestal gaan de resten 'gewoon" naar een verzamelgraf.
Het zij zo.

zaterdag 25 maart 2017

Jeroen Waardenburg. :
Wat heel hufterig Nederlands is zo maar 12 kisten weg halen en ergens in de grond stoppen.Toen de des betreffende familie deze graf kelder liet bouwen was het de bedoeling daar tot op de jongste dag te rusten;waar haal men toch het gore lef vandaan om daar op in te breken....WALGELIJK.

Men zou het lef is moeten hebben een joodse begraafplaats te ruimen,maar ja dat durft men niet.

zaterdag 25 maart 2017

Schrijf uw reactie
Type de code over: