Schoftenstreek

5793-schoftenstreek (Door Ronald Sørensen)
Het schip waarmee we de meeste keren het ruime sop kozen, was niet voorzien van een toilet.
Geen probleem met de kleine boodschap. Die werd staande tussen de verstaging over de ‘muur’ (railing) gedaan. Spannend was altijd het moment als een niet ervaren zeiler moest plassen. Vol verwachting keken de bevaren zeerotten toe. Je moet het n.l. altijd aan de lijzijde doen. Dat is de kant waar de wind niet opstaat.

Lijkt logisch, maar het is ook de kant waar het schip naar overhelt. Wil je plassen, dan moet je dus eigenlijk min of meer boven het water hangen.
Een zo ongemakkelijke positie, dat een niet ervaren zeiler over het algemeen voor de loefzijde kiest met natte knieën tot gevolg.
Meestal waarschuwden we wel of gaven een puts aan, die daarna aan lijzijde werd geledigd. De dames moesten altijd gebruik maken van de puts gezeten in de kajuit.


Moeilijker waren de grote boodschappen. Eigenlijk waren er altijd wel goede voorzieningen in de jachthavens, maar soms ontbraken die, zeker als je geankerd had.
De oplossing werd meestal gevonden bij de plaatselijke horeca. In de havens van toeristenplaatsen aan de Middellandse zee lukte het vrijwel altijd - vriendelijk groetend naar het personeel aan de receptie - van de faciliteiten van een hotel gebruik te maken.
Ook jachthavens die je geweigerd hadden en tot ankeren hadden gedwongen waren negen van de tien keer van de walkant te bezoeken voor een sanitaire stop.

Maar helaas is dat ook niet altijd mogelijk. Eén van de momenten die me uiteindelijk tot stoppen van mijn zeilreizen brachten, was toen ik met een rol closetpapier en een schepje door een bos op een Fins eiland een geschikte plek liep te zoeken en me afvroeg wat ik daar eigenlijk liep te doen: Armoe troef.

Om me daarna toch helemaal schoon te maken sprong ik eenmaal weer aan boord in mijn blootje de Finse Golf in, die tot mijn grote verrassing vrijwel zoet bleek te zijn. Eenmaal terug aan boord refereerde de schipper, na mijn geklaag over het ontbreken van een toilet, aan een gebeurtenis een paar jaar eerder in Zeeland.

We lagen toen in Zierikzee en ik had nog wat te verhapstukken met onze schipper: Iets met triviant of zo. De avond daarvoor hadden we De Banjaard en De Gekroonde Suikerbiet bezocht en ik ging die ochtend met een flinke kater naar de wasgelegenheid, waar alle toiletten op één na zo te zien bezet waren.
Eenmaal gezeten op het enige beschikbare toilet merkte ik te laat dat de deur niet sloot. Om te voorkomen dat iemand zou binnen komen, hield ik mijn linkerhand aan de deurknop en deed snel hetgeen waarvoor ik gekomen was.

Tandenpoetsend aan de wasbak merkte ik dat de andere toiletten op slot bleven, terwijl ze niet gebruikt werden. Dus slechts één toilet om te gebruiken en dat kon niet op slot. Op dat moment kwam onze schipper binnen, die me amper groetend, katterig en chagrijnig het enige toegankelijke toilet opzocht.

,,Godver Sør, die deur sluit niet wat moet ik doen?” hoorde ik. ,,Kan jij ’r voor blijven staan?”
,,Heel eenvoudig net als ik met je ene hand aan de deurknop blijven zitten, want ik ga aan boord,” antwoordde ik, terwijl ik mijn toiletspulletjes in mijn tasje deed en weg wilde gaan.

Op dat moment kwam er een vreemde zeiler aan die zijn toilettas neerzette en naar het enige toilet liep dat ogenschijnlijk onbezet leek en waar mijn vriend zich op bevond. Hij probeerde de deur te openen maar bemerkte uiteraard enige weerstand.
,,Die deur klemt een beetje,” zei ik.
,,U moet even kracht zetten om hem open te krijgen.”

Een luid, maar ook angstig: ,,Vuile schoft,” uit het toilet deed hem van zijn voornemen afzien.

Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties