Van de os, de ezel en de eenhoorn

5223-van-de-os-de-ezel-en-de-eenhoorn (Door ManuelKneepkens)
Er was eens een Wei, waarin een os en een ezel graasden, en omdat ze nog nooit buiten hun Wei waren geweest, en dat trouwens nooit gewild hadden ook, dachten ze dat er op de wereld enkel ossen en ezels waren.
Dat ze het daarmee in het geheel niet bij het goede eind hadden kwam nooit bij hen op, daarvoor waren ze dan ook os en ezel.

De os had altijd goed te eten gehad, hij was groot en fors en achtte zich daarom verre superieur aan wie dan ook, zeker aan de ezel, maar aangezien de ezel enkel de distels vrat die de os niet lustte, leefden ze toch vredig samen al was het dan langs elkaar heen.

Praten deden ze niet veel ze hadden het veel te druk met herkauwen. Maar soms als ze neerlagen in de lome namiddag en hun monologue interieure, het gestommel in hun ingewanden, tijdelijk had opgehouden wilde het er toch nog wel eens van komen...
,,Vroeger,’’ zei de os dan dromerig: ,,vroeger was het anders. Heremijntijd, wat een tijd was het vroeger. Toen waren de Ossen de Ossen nog. En vreten dat we deden, we trokken ons van niemand wat aan. Het was wijntje en trijntje, hoor!”

Persoonlijk had de os nooit wijntje en zeker geen trijntje op zijn terreintje gezien. Maar zo was het hem altijd overgeleverd, dat het zo altijd geweest was. En wat altijd geweest is is goed wist de os.
,,Maar tegenwoordig...,” besloot de os: ,,Niets mag er meer… niets kun je nog uitvreten. Bah, zelfs het Groen smaakt niet lekker meer.”
De ezel dacht er het zijne van.
,,Zouden er in het Hiernamaals ook distels groeien?” dacht de ezel. De ezel verkeerde immers immer in hoger sferen en hoopte het nog eens tot kw-ezel te schoppen.
En terwijl zij daar zo rustiek lagen te herkauwen in der namiddagzon huppelde er plots een jonge eenhoorn de Wei in.

,,Wat doe jij hier?” brulde de os: ,,Wie denk je dat je bent... Ezel met een hoorn op, wil jij de os uithangen?”
,,Een ezel met een hoorn...,” balkte de ezel. ,,Zoiets bestaat niet. Want een ezel draagt geen hoorn.”
,,Ik ben noch os noch ezel,” zei de eenhoorn. ,,Al heb ik wat van jullie beiden weg. Ik ben een eenhoorn, is dat zo vreemd?”
,,Liegbeest,” briesten de herkauwers. ,,Hier ben je óf os óf ezel, iets anders bestaat er in de hele Weide wereld niet!”

De eenhoorn haalde de schouders op over zoveel kortzichtigheid en begon kalm te grazen, het meest gras maar toch ook distels. Maar de os en de ezel wonden zich al maar vreselijker op en toen ze zich genoeg opgewonden hadden, waren ze er tenslotte niet meer.

Moraal:
Als u als eenhoorn eens een keer ontevreden bent
bedenk dan eens, hoe het u zou zijn vergaan
als U een os of een ezel was geweest…


Schrijf uw reactie
Type de code over:


Social media

KOPSTOOT

Aforismen 4 (en slot): Desiderius Erasmus (circa 1466-1536)


(Door Kees Versteeg)

Frans Timmermans en Mark Rutte zijn de winnaars van de Europese verkiezingen. Je zou hun triomf een lichte comeback van de ‘floor managers’ kunnen noemen. Floor managers zijn bestuurders die macht hebben in de vorm van bevoegdheden en budgetten, en die in een gezond politiek systeem in hoofdlijnen aangestuurd worden door ‘cloud managers’, schrijvers en filosofen, die verantwoording dragen voor het uitdenken van De Ideeën – het geestelijk geraamte van een samenleving. Een volwaardig systeem kent denkers en doeners. Denkers en doeners horen bij elkaar als scheten en bruine bonen.

Maar ons politiek systeem is niet gezond. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 en de verschijning van het essay ‘Het einde van de geschiedenis’ van Francis Fukuyama, stuiten de denkers op de hoon van de uitvoerende macht. Ze zouden niet meer nodig zijn. Een Amerikaans type burgerlijk liberalisme zou de wereldgeschiedenis hebben gewonnen. ‘Wie een visie heeft, moet op zoek naar een oogarts’, smaalde Mark Rutte herhaaldelijk. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Ook Thierry Baudet, een beginnende cloud manager, beginnend want nog zonder serieuze oplossingen maar wel met begrip van de diepe crisis waarin Europa zich bevindt, leed een nederlaag, zij het een lichte. Terecht. We moeten de Europese Unie hervormen, niet verwerpen.

We zijn nog steeds in het voorspel. De roep om cloud managers zal steeds luider gaan klinken. Want dit Europa lijkt nog het meest op de Herald of Free Enterprise, de veerboot die wegvoer van de kade met de boegdeuren nog wijd open. De Britse premier Theresa May, die vandaag haar aftreden bekend maakte, kan erover meepraten. Ook de Tories lijken een zinkend schip, net als Labour trouwens.

Een andere cloud manager die ooit werd afgetroefd door de gevestigde macht, was Erasmus. De katholieke kerk – Het Kartel van de Middeleeuwen – stond hem in de weg. Maar hij deed een lovenswaardige poging om de kerk humaner te maken, en dat in schitterende taal.

De Heilige Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet als een adelaar of havik.

Niets is goedkoper dan om zich van de ernstigste levensvragen met een dooddoener af te maken.

Men moet het huwelijk eerbiedigen, zolang het nog maar een vagevuur is, maar het ontbinden als het een hel wordt.

Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Hollander was.

  • Nieuw

  • Reacties