COLUMNS

Bolsjewieken zijn een bedreiging

6848-bolsjewieken-zijn-een-bedreiging
(Door Ronald Sörensen)

Op het RTV Rijnmond nieuws konden we het zien. Een donkere Rotterdammer die met zijn kind op de arm verzuchtte dat hij de intocht van de Sint graag zou zien zonder demonstratie en gedram en een aantal overwegend witte demonstranten die schreeuwden dat die meneer gediscrimineerd werd. (Bron foto: frontpage.fok.nl)

Het deed me denken aan het grijze verleden (1968), toen ik – net onderwijzer – twee weken in de DDR gebivakkeerd heb. Heerlijke en louterende ervaring, want ik kwam voor 100% genezen van linkse neigingen terug.

We werden ontvangen door hoge ambtenaren van het ministerie van Onderwijs. Ze konden zelf geen deuren openen bleek al snel, want ze wachtten voortdurend tot die door “Genossen” met een mindere rang geopend werden; ook het zelf inschenken van drank kwam niet bij hen op.

Uiteraard mochten we vragen stellen en op de vraag waarom ze zich democratisch noemden, terwijl alleen de S.E.D. de dienst uitmaakte, antwoordde ze glimlachend: “Omdat wij precies doen wat het volk wil en dat is dus democratisch” Een in de DDR wijd verspreid geloof. (zie 1)

De volgende dag konden we in Neues Deutschland (de staatskrant) lezen, dat wij naar de socialistische heilstaat gekomen waren om te leren hoe we moesten lesgeven en onze bewondering over de socialistische heilstaat hadden uitgesproken. Journalistiek en trouw het bestaande regiem volgen. Het blijft een verbazingwekkend mondiaal verschijnsel.

Ik kwam erop, omdat de houding van de anti Zwarte Piet demonstranten me niet vreemd voorkomt. Ik zag dat verschijnsel van “gelijkhebberig doordrammen” al sinds dag één dat ik in de politiek zat. Het is gevaarlijk zoals we ondertussen gezien hebben. Helaas uit eigen ervaring, maar ook de geschiedenis leert het.

De eerste die schaamteloos stelde dat de meerderheid genegeerd mag worden als je je eigen ideeën beter vond, was Wladimir Iljitsj Oeljanov: Lenin. Hij was leider van de minderheidsmannen of in het Russisch : Bolsjewieken. Zonder enig pardon zette hij een democratisch gekozen regering af om daar de dictatuur van het proletariaat voor in de plaats te stellen. (zie 2) Hij en zijn kameraden hadden de waarheid in pacht en daar hadden de anderen zich maar in te schikken; het belang van iedereen werd immers door hen gediend. De volgende stap was snel gezet: Iedereen die het niet met hen eens was, kon niet anders dan een verrader zijn. Vrijwel direct ontstond een geheime dienst Tsjeka, die potentiële verraders op ging sporen en voor het gerecht bracht. En rechter conformeren zich net als het gros van de journalistiek maar al te graag aan bestaande regiems. De doodvonnissen wegens “verzet tegen het volk” volgden elkaar op. Uiteindelijk leidde het tot ongekende vervolging en moordpartijen: Miljoenen werden opgesloten en vermoord in de Goelag Archipel. (zie 3) Alles goed gepraat, omdat de slachtoffers vijanden van het volk waren. In de laatste dagen van het Sovjet regime ging men wat milder om met dissidenten, want heel consequent en overtuigd van eigen gelijk vond men dat mensen die het regiem niet steunden geestelijk niet in orde moesten zijn, dus naar krankzinnigengestichten moesten worden gestuurd.

De totale omvang van de terreur kwam pas na 1989 naar buiten.

In de socialistische heilstaat de DDR, ooit bejubeld door Nederlandse politici als Rösenmuller, Nagel, Vogelaar en Hamer, bleek bijna 10% van de bevolking door de geheime dienst (Stasi) voor hun karretje te zijn gespannen. De film “das Leben der Anderen” (2006) geeft daarvan een beklemmend beeld. Volkomen overtuigd van het eigen gelijk terreur tegen anderen inzetten en vergoelijken.

In het huidige tijdperk van sociale media en internet lijkt de machtsgreep van drammerige machtswellustelingen weinig kans van slagen te hebben. We moeten wel alert blijven.


1.Vandaar dat men voor de “Wende” op straat riep: “Wir sind das Volk”

2.Lenin schakelde de Mensjewiki (meerderheidsmannen) van Kerenski via de Oktoberrevolutie uit.

3.De uitvinder van deze term, schrijver en voormalig officier in het Rode leger, Alexander Solchjenitzin kon na het winnen van de Nobelprijs voor de literatuur, niet meer worden opgesloten en werd verbannen!

Lees verder

Ze zijn er nog

6823-ze-zijn-er-nog
(Door Ronald Sörensen)
In afwachting van een concert in de Laurenskerk gingen Nel en ik iets drinken en eten. Bij het afrekenen zag ik dat [...]

‘Oude man’

6820-oude-man
(Door Jim Postma)
Mensen in deze wijk die mij kennen weten dat ik haast dagelijks ‘een rondje om de kerk’ maak. En daar ik gelukkig[...]

Linéa Recta

6815-lin-a-recta
(Door Frank Drion)
Druk, druk, druk… Overal waar je komt hetzelfde, iedereen heeft het druk. Wat is die drukte dan precies? Is het d[...]

Rembrandt van Rijn, kan dat nog?

6808-rembrandt-van-rijn-kan-dat-nog
(Door Ronald Sörensen)
In de huidige inquisitiegolf die zo terecht de erflaters van onze beschaving treft, ontbreekt mijn inziens de naam va[...]

Slechts de namen der grote drinkers leve

6804-slechts-de-namen-der-grote-drinkers-leven-voort
(Door Alek Dabrowski)
De titel is van Riekus Waskowsky. Hij gebruikte hem in 1968 voor zijn tweede poëziebundel. Café Hensepeter was de pl[...]

Moedeloos van het frapper toujours

6796-moedeloos-van-het-frapper-toujours
(Door Ronald Sörensen)
Op onze camping is een vijver. Verleden week zat er een vogel met een groene kop, zwemvliezen, een platte snavel en hi[...]

Amsterdamned

6769-amsterdamned
(Door Alek Dabrowski)
Laten we het onder ogen zien: Rotterdam is aan het ver-amsterdammen. Rotterdam wordt internationaal geroemd van[...]

Islamitisch terrorisme en Israël

6764-islamitisch-terrorisme-en-isra-l
(Door Ronald Sörensen)
In het programma Buitenhof vertelde burgemeester Aboutaleb, dat veel terroristen van Marokkaanse afkomst (50% !) zich[...]

Pittig commentaar

6761-pittig-commentaar
(Door Frank Drion)
Iedereen valt nu over Johan Derksen heen, zijn commentaar op de RTL-kwaliteit zou beneden peil zijn. Maar het is[...]

De linkse weg kwijt

6752-de-linkse-weg-kwijt
(Door Ronald Sörensen)
Op de site de met belastinggeld betaalde propaganda site JOOP (alleen lezen als je een sterke maag hebt) huilt de lij[...]

Social media

KOPSTOOT

Van een hele klas keerden vier leerlingen terug

(Door Hans Roodenburg)

De Stichting Loods24 en Joods Kindermonument kunnen nog wel even doorgaan met het plaatsen in Rotterdam van zogenoemde Stolpersteine. Dat gebeurt op verzoek. In de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 100.000 Joden in Nederland door de nazi’s vermoord. Vandaag en morgen worden er weer 35 Stolpersteinen geplaatst in Rotterdam.

Na Amsterdam en Den Haag was Rotterdam met circa 13.000 Joodse inwoners de derde stad met de meeste Joodse inwoners aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Van hen zijn er bijna 10.500 Rotterdammers vermoord in de nazikampen. Het merendeel woonde in het oude gebombardeerde centrum.

Vanaf het uitbreken van de oorlog werd de Joodse gemeenschap geconfronteerd met allerlei maatregelen. Volgens de site van de Stichting Loods24 moet men denken aan Joodse kinderen die naar eigen scholen moesten, het dragen van de Davidsster en borden met opschriften als ‘Joden niet gewenscht’ of ‘Voor Joden verboden’, die de Joodse inwoners van de stad steeds verder uitsloten.

De in totaal 35 Stolpersteine worden in deze dagen geplaatst in het trottoir voor huizen waar ooit Joodse Rotterdammers hebben gewoond. Het was hun laatste officiële woonadres. Iedere plaatsing is bijzonder want het gaat over mensen die ergens in Rotterdam hebben geleefd.

Inmiddels liggen er in Rotterdam meer dan 300 Stolpersteine. De kosten ervan zijn bijeengebracht vaak door kleine donaties van bezoekers aan het Museum 40 – 45 NU aan de Coolhaven.

Op de site http://www.yadvashem.org/ zijn namen van Rotterdammers terug te vinden.

Bijschrift foto: Van deze klas keerden vier leerlingen terug........


  • Nieuw

  • Reacties