COLUMNS

Er uit met die zooi!

7818-er-uit-met-die-zooi
(Door Ronald Sörensen)

Op onze camping heb ik alle geschiedenisboeken over de streek – Schouwen-Duiveland - gelezen. Zowel in Zierikzee, Dreischor en Brouwerhaven waren vroeger rechtbanken. Als iemand iets fout deed, ging men soms over tot een soort tussenstraf. De veroordeelde werd verbannen. Hij werd weggestuurd en mocht niet meer op het eiland komen. Dat verbannen was een veel gebruikt strafmiddel en het zwaard van vrouwe Justitia sneed aan twee kanten. Straf en preventie.

Tijdens de tweede wereldoorlog trapten ongeveer 30.000 Nederlanders in de nationaal socialistische propaganda om te strijden tegen het internationale Jodendom en de bolsjewistische horden uit het Oosten; zo werd hen voorgeschoteld. Ze werden lid van de Waffen SS. Uiteindelijk overleefde 18.000 man de verschrikkingen van het Oostfront en keerden terug naar ons land om direct gevangen te worden gezet. Eén ding stond vast: dienst nemen in vreemde krijgsdienst betekende dat je het Nederlanderschap verloor. Ze moesten na enkele jaren in kampen te hebben verbleven verder als stateloze burgers. Dat zelfde lot had de mannen al getroffen die verkozen hadden om in de Spaanse burgeroorlog tegen Franco te vechten. Na de oorlog namen Nederlandse jongens, die belust op avontuur, dienst namen in het Franse vreemdelingen legioen het verlies van hun Nederlanderschap voor lief. Ze wisten: we kunnen terugkomen, maar zijn geen Nederlander meer.

Ik kom tot deze ontboezemingen, omdat het proces is begonnen tegen een aantal moslimjongeren, die een grote aanslag in ons land aan het voorbereiden was. Vanuit hun religieuze c.q. politieke overtuiging wilden ze een verschrikking los laten op onschuldige mensen. Bij willekeurige mannen, vrouwen en kinderen: dood, verderf en levenslang verdriet veroorzaken. Hun doel de djihad of heilige oorlog heiligt – de naam zegt het al - de middelen. Hun idee over God is, dat Hij klaarblijkelijk het bloed van de ongelovigen over straat wil zien vloeien, dat Hij kinderen uiteen wil rijten, maar dat zelf niet kan of wil en de hulp van “dappere” martelaren nodig heeft. De beelden waarop te zien is, dat ze machinegeweren richten en zelfs kussen gingen over het internet. Net als de verzuchting van één van hen met een bomgordel om, dat dit het doel van zijn leven was. Dat in een land dat hen alle kans geeft op een goede scholing, sociale zekerheid en religieuze vrijheid.

Uiteraard zal de rechter over hen oordelen en ze misschien schuldig bevinden. Dan volgt een gevangenisstraf, maar daarna? Zullen ze in de gevangenis door sociaal werkers, verlichte imams (als die al bestaan) en psychische hulpverleners van hun aberratie zijn genezen? Misschien eigenaardig of heel erg rechts, maar ik twijfel er aan. Sterker nog ik vind dat we geen enkel risico mogen nemen en de levens van onschuldigen niet in gevaar mogen brengen. Een straf i.v.m. met terrorisme of vermeend terrorisme moet automatisch leiden tot verlies van het recht je Nederlander te noemen. Dus afnemen van het Nederlandse paspoort en direct na het uitzitten van de straf plaatsen in een uitzettingscentrum. Het liefst nog dezelfde avond op het vliegtuig richting Islamitische heilstaat van oorsprong. Verbannen die zooi en nooit meer op legale wijzen de kans geven een voet op Nederlandse bodem te zetten. Als je bereid bent onschuldig bloed te laten vloeien voor jouw gedachtenspinsel dan “rot je maar op”

Geef rechters daarom de mogelijkheid mensen hun Nederlanderschap af te pakken en te verbannen! Wat mij betreft ook na andere ernstige misdrijven en een dubbele nationaliteit. Eigenaardig dat er partijen zijn, die strengere wetgeving in de “verbanrichting” niet willen steunen. Je politieke gelijk mag nimmer ten koste gaan van de veiligheid van burgers.

Denk trouwens dat onze burgemeester het wel helemaal met me eens is.


Verscheen ook in Dagblad010.

Lees verder

Socialisme!

7808-socialisme
(Door Ronald Sörensen)
Een van de zaken die mij als historicus het meest heeft verwonderd is het volkomen negeren en verzwijgen van de betek[...]

Geweld

7806-geweld
(Door Alek Dabrowski)
Het kan soms goed fout gaan in het café. Op oudejaarsavond leidde een ruzietje om een omgestoten glas tot een drama [...]

Ien Dales, enige echte vent binnen de P

7791-ien-dales-enige-echte-vent-binnen-de-pvda
(Door Geert-Jan Laan)
In 1993 wankelde de door Nederlandse troepen “beschermde” enclave Sebrenica. De moslimbevolking van deze stad we[...]

Provinciale Staten heel nuttig of …..?

7786-provinciale-staten-heel-nuttig-of
(Door Ronald Sörensen)
Eén van de moeilijkste vragen die ik mijn leerlingen bij staatsinrichting kon stellen was: Wat doet de provincie? [...]

De stad is een bedrijf

7775-de-stad-is-een-bedrijf
(Door Ronald Sörensen)
Stel dat een multinational als b.v. Shell een directie zou hebben van willekeurig gekozen mensen. Zou winst en go[...]

Kerstkalkoen

7774-kerstkalkoen
(Door Frank Drion)
>> column Linéa Recta Tijdens een verblijf in het IJsselland Ziekenhuis ontmoette ik een oud oppasser/verzorger[...]

Een nieuwe locomotief

7761-een-nieuwe-locomotief
(Door Ronald Sörensen)
Een staatscommissie waarschuwt dat een deel van de bevolking zich niet gehoord voelt en overal zien we mensen met gel[...]

De Consul

7760-de-consul
(Door Alek Dabrowski)
Ongemerkt gaat de tijd voorbij. Dan besef je opeens dat de Consul al meer dan tien jaar niet meer bestaat. Ik bedoel [...]

‘Sigaretje, meneer?’

7751-sigaretje-meneer
(Door Jim Postma)
‘Sigaretje, meneer?’ Nu alle discussies weer zijn losgebarsten over roken of niet roken op terrassen, bij s[...]

De keuze van Metin Celik is deprimerend

7738-de-keuze-van-metin-celik-is-deprimerend
(Door Ronald Sörensen)
Metin Celik heeft bekend maakt na een carrière van meer dan twintig jaar de PvdA in te ruilen voor de politieke b[...]

Social media

KOPSTOOT

Aforismen 2: Oscar Wilde (1854 – 1900)


(Door Kees Versteeg)

Oscar Wilde was een schrijver van Ierse afkomst, die aan het eind van de negentiende eeuw de leider werd van een esthetische cultus; zijn credo luidde l'art pour l'art – kunst om de kunst. In zijn werk wemelt het van de aforismen. Voordat hij als toneelschrijver doorbrak strooide hij al met geestige aforismen op bijeenkomsten van de Londense society. Na een succesvolle reis naar Amerika in 1882 werd hij volgens sommigen de eerste popster uit de wereldgeschiedenis. Maar de geaffecteerde dandy riep ook veel weerstand op. Na een beroemd geworden proces in 1895 werd hij gevangen gezet voor het in de praktijk brengen van zijn homoseksualiteit. In 1900 stierf hij totaal verarmd in Parijs. Hij ligt naast tal van andere beroemdheden begraven op het Cimetière du Père-Lachaise, de grootste begraafplaats van Parijs.

Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn.

De prettigste mensen zijn mannen met een toekomst en vrouwen met een verleden.

Het is monsterachtig hoe mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug zeggen die volkomen waar zijn.

Een cynicus is iemand die overal de prijs, en nergens de waarde van kent.

  • Nieuw

  • Reacties