COLUMNS

Indrukwekkend on-Nederlands

6455-indrukwekkend-on-nederlands
(Door Ronald Sörensen)

In het Zuiden van de Alexanderpolder ligt een deel niet afgegraven veen. Het is de plek waar vroeger het dorp Kralingen lag en waar nu de begraafplaats Oud Kralingen is gevestigd. Voor de bouw van Prinsenland te bereiken via een lange laan die aan beide kanten bomen had. (Foto: Uitsnede van een foto van de Gemeente Rotterdam)

Toen ik me als statenlid van de provincie Zuid-Holland aansloot bij de VVD heb ik als rechtgeaard politicus iets in ruil gevraagd. Naast enkele motie op natuurbeschermingsgebied heb ik de grootste partij gewezen op het vervallen mausoleum van de familie Kruyff-Bartolomeuszn. (rijksmonument) op begraafplaats Oud Kralingen. Toen mijn periode als statenlid er op zat, was nog niets met mijn suggestie gedaan, maar later geschiedde het wonder toch en de provincie schonk een substantieel bedrag om de restauratie te voltooien. Nu staat het geheel gerestaureerd indrukwekkend heel on-Nederlands te zijn op het centrum van de begraafplaats die is aangelegd rondom het oude en gesloopte kerkje van het voormalige veendorp. Toen het werd gebouwd, stond een stukje verder al een mausoleum van de familie Smit, dat helaas de tand des tijds niet heeft overleefd. Eigenlijk heel bijzonder die mausolea en niet passend bij de overheersende calvinistische mentaliteit in ons land, waarbij opsmuk en sier al voor de dood eigenlijk niet gebruikelijk is.

Toen Pieter Kruyff, zuivelhandelaar en telg van een koopmansgeslacht opdracht tot de bouw had gegeven kwam hij regelmatig de voortgang op zijn klompen inspecteren. In 1911 was het af en een jaar later werd een kindje van twee maanden als eerste bijgezet. Omdat de laatste nog levende nazaten van de familie geen gebruik van het mausoleum wensten te maken*, zijn de 12 kisten nu verwijderd en herbegraven. Slechts twee kisten moesten worden vernieuwd vertelde de beheerder. Aan de wanden zijn nu plekken aangebracht waar urnen bewaard kunnen worden. Het mausoleum is daarmee tevens columbarium geworden.

Het is gebouwd in neo Romaanse stijl, maar mag wat mij betreft ook eclectisch genoemd worden, omdat ook andere bouwstijlen te zien zijn. Het is eigenlijk een soort paleisje, dat ook door de symboliek aangeeft dat de dood slechts een gang naar een ander leven is. Voor de familie gaf het de zekerheid, dat ze ook na de dood bij elkaar zouden blijven. Daarnaast was er in die periode veel angst om levend begraven te worden mede door de herontdekking en vertaling van het werk van de Amerikaanse schrijver Poe: Een begrafenis boven aarde voorkwam zo’n eventuele gruwel. Het mausoleum en de grafkelder zijn te bereiken via trappen. De deur is gesloten en alleen toegankelijk voor familie van degenen die gebruik hebben gemaakt van het columbarium. Boven de deur richting Oosten de ondergaande zon, die zowel de dood als het nieuwe leven symboliseert. Het gewelf boven de entree is versierd met 48 vergulde Kralingse sterretjes. De koepel is van beton, maar lijkt te bestaan uit zandblokken door de pleistering en de groeven.

Op de top staat een lantaarn met daarop een kelk. Volgens sommigen symbool van het leven, omdat het lijkt op een vulva (geven en nemen) Op de hoeken staan vier grote hazelnoten; ook weer symbolen van het leven (Kruyff had tien kinderen)

Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen met een koude kant (Noorden) en een warme kant (Zuiden) Aan de koude kant de schedel met doodsbeenderen en de zandloper. Symbolen die verwijzen naar de vergankelijkheid. Aan de warme kant een vlinder (nieuw leven) en een brandende olielamp (leven na de dood) Ook de koperen en smeedijzeren versieringen wijzen naar een hiernamaals. De lauwerkrans en palmtakken symboliseren de overwinning op de dood.

Al deze symboliek is eigenlijk ook weer zeer on-calvinistisch, omdat volgens Calvijn leven na de dood afhankelijk is van Goddelijke genade en niet door mensen kan worden bedongen.

Het gebouw kent ook een mysterie. Op de voet van één van de pilaren bij de ingang zit een kikkertje. Duidelijk op verzoek van de eigenaar uitgehouwen, maar niemand weet waarom. Pieter Kruyff heeft dat geheim meegenomen naar zijn kelder.

* http://www.rijnmond.nl/nieuws/129814/Monumentale-mausoleum-Oud-Kralingen-heropend

https://nl.wikipedia.org/wiki/Familiegraf_Kruyff_Bartholomeus_%26_Zn

Lees verder

Regeringsbeleid fors afgestraft

6440-regeringsbeleid-fors-afgestraft
(Door Rob Timmer)
Natuurlijk, de PvdA lijdt niet helemaal onterecht het grootste verlies ooit maar over het geheel gezien is het vooral[...]

Wandelen en genieten op het kerkhof

6435-wandelen-en-genieten-op-het-kerkhof
(Door Ronald Sörensen)
Mij wordt wel gevraagd of de multiculturele samenleving in mijn ogen ook goede zaken heeft voortgebracht? Jazeker wel[...]

Liever Turks dan Paaps..

6398-liever-turks-dan-paaps
(Door Geert-Jan Laan)
Tijdens de Nederlandse vrijheidstrijd, de 80-jarige oorlog dus, was een gevleugelde uitdrukking:,, Liever Turks dan Pa[...]

Achter de toonbank 3

6397-achter-de-toonbank-3
(Door Corry Gryn)
Je hebt van die dagen dat je beter in je bed kan blijven! Zo ook afgelopen vrijdag, een dag die de boeken in kan als Ui[...]

Rijnmond TV

6394-rijnmond-tv
(Door Ronald Sörensen)
Toen Pim Fortuyn zich aankondigde als lijsttrekker werd het stil op de redactie, en nam men het besluit de objectivitei[...]

Konijnenvoer op de bon...

6388-konijnenvoer-op-de-bon
(Door Geert-Jan Laan)
Het wordt in de Nederlandse media ook wel gemeld, maar aan de overkant van de Noordzee zijn onze Britse buren behoorl[...]

Linéa Recta Afzetten?

6382-lin-a-recta-afzetten
(Door Frank Drion)
Gezien de actuele ontwikkelingen in de VS wordt de vraag steeds actueler. Kan het zo wel door gaan met deze president[...]

Radio Rijnmond

6371-radio-rijnmond
(Door Ronald Sörensen)
Radio Rijnmond Ooit in een grijs (boos) verleden was ik nog links. Dat is waarschijnlijk de reden dat het bij ons t[...]

Kwakzalvers ongewenst

6360-kwakzalvers-ongewenst
(Door Frank Drion)
Je moet er toch niet aan denken, dat onze politiek geheel wordt gedomineerd door die onbeduidende eendagsvliegen als[...]

Weg contract

6344-weg-contract
(Door Frank Drion)
‘Per 1 juli 2016 weg contract. Bedankt Lodewijk!’ Zo moeten een heleboel zzp’ers die dag hebben ervaren toen de [...]

Social media

KOPSTOOT

Profeten

En Jezus zei: ‘Slaan zij u
op uw linkerwang,
keer hun dan ook
uw rechterwang’

En Mohammed (Ali) zei:
‘De eerste klap is een
daalder waard

De tweede klap is
een tientje waard

En na de derde klap
(knockout)
bent u miljonair’

Jim Postma


  • Nieuw

  • Reacties