COLUMNS

Pensioenkomedie

6317-pensioenkomedie
(Door Frank Drion)

Het is niet gemakkelijk om het Nederlandse pensioenstelsel te doorgronden. Of Jetta Klijnsma dat lukt, valt nog te bezien. In praatshows blijft ze op de vlakte. Zelden komt er een duidelijke aanwijzing, dat er iets ten goede gaat veranderen.

De gewraakte ‘rekenrente’ blijft van kracht en de datum van herziening, dus verlaging van de uitkeringen en verhoging van de premies komt steeds dichterbij.

De pensioencommunicatie laat te wensen over, terwijl er een wet is die pensioenfondsen en verzekeraars verplicht om deelnemers snel en volledig in te lichten.

Geluk bij een ongeluk is de verkiezing van nieuwe president Trump van de VS. Door zijn investeringsplannen worden de rentes opgedreven, rentes gaan omhoog. Dat is goed voor de dekkingsgraad.

Pensioen moet goed geregeld en voldoende zijn. Maar alles blijft bij het oude, dus onzeker. Begin november mocht uitgerekend de Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA), als voorzitter van de jury, een prijs uitreiken voor ‘de beste uitleg van ons pensioen’.

Het is de prijs voor die organisatie, die met het beste idee komt hoe je de oudedagsvoorziening inzichtelijk maakt en daardoor keuzes vergemakkelijkt. Het is geen geldprijs maar een oorkonde. Dus kennelijk is het vraagstuk ook niet al te belangrijk.

En intussen gaat de tijd voort en komt het moment van de waarheid steeds dichterbij. De verdenking rijst, dat de oplossing van het pensioenprobleem deze regeerperiode niet meer aan de orde komt.

Klijnsma is er dan met veel omhaal van woorden mooi doorheen gezeild. En intussen worden wij en de pensioensector aan het lijntje gehouden. Ga er maar van uit dat we op termijn het haasje zijn, zowel de pensioenspaarders als de pensioentrekkers kunnen fluiten naar hun eigen geld.

En haar baas/collega minister Asscher (PvdA) huppelt vrolijk in het rond in het belang van zijn partijleiders-campagne. Want politici vinden de eigen toekomst toch het belangrijkst.

Overigens blijf ik van mening dat de dijken versterkt moeten worden.

Lees verder

Luiers

6311-luiers
(Door Cory Gryn)
Er is een gezegde: ,,Men begint en eindigt in de luiers”. Door de jaren heen kan ik dat helaas niet anders dan bea[...]

‘Stront aan de knikker (1)’

6305-stront-aan-de-knikker-1
(Door Jim Postma)
Ik loop door de altijd druk bezochte Zwartjanstraat om te gaan pinnen. Onder meer om mijn kroegrekening te betalen in[...]

Afluisteren....

6303-afluisteren
(Door Geert-Jan Laan)
In de Volkskrant pleitten recent enkele autoriteiten uit de journalistiek voor een verbod op het afluisteren van jou[...]

Demagogen grijpen de macht

6288-demagogen-grijpen-de-macht
(Door Rob Timmer)
Het lijkt deze jaren in de westerse wereld hét moment te zijn voor leugenachtige demagogen en andersoortige populiste[...]

Gehoorzaam burger

6255-gehoorzaam-burger
(Door Cory Gryn)
Gehoorzaam burger In de regel ben ik een gehoorzaam burger. Ik hou me aan de wetten en regels die in Nederland gelden.[...]

Uitgekookt

6226-uitgekookt
(Door Cory Gryn)
Zappend langs diverse tv-kanalen heb ik me de afgelopen week weer vreselijk zitten verbazen, op zitten winden (een kle[...]

‘Ben je wel goed bij je hoofd?!’

6223-ben-je-wel-goed-bij-je-hoofd
(Door Jim Postma)
Als ik aan het begin van de avond mijn deur uitloop voor een verzetje in mijn buurtcafé word ik aan de overkant van m[...]

Verbaasd

6213-verbaasd
(Door Cory Gryn)
Verbaasd (Door Cory Gryn) Soms heb je van die dagen dat je je wel een keer of wat verbaast over het gedrag van je med[...]

Maakt u pasfoto’s?

6198-maakt-u-pasfoto-s
(Door Cory Gryn)
Verschillende malen per dag wordt er aan ons gevraagd of wij pasfoto’s maken. En jawel: ook dàt doen wij sinds jaren[...]

Hard werken

6190-hard-werken
(Door Cory Gryn)
Hard werken Wist u dat een dagje ‘bruiloft’ verdraaid hard werken is? Vooral voor een vrouw van middelbare leeftij[...]

Social media

KOPSTOOT

Schreven de goden de Illias en mensen de Odyssee?

Julian Jaynes (1920-1997) was een Amerikaans psycholoog en een avontuurlijk wetenschapper van groot formaat.

Ik citeer uit Wikipedia:

Jaynes was eén van de eersten die een bewustzijnstheorie als puur wetenschappelijk propageerde. In zijn boek The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind uit 1976 beschrijft hij zijn "bicameral mind", ofwel bicamerale of tweekamerige geest, theorie.

Jaynes opvatting is dat de twee hersenhelften, tot circa 3000 jaar geleden, vrijwel onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. In die tijd zouden mensen onbewust zijn geweest en hebben geleden onder het fenomeen ‘stemmen horen’ en andere soorten hallucinaties en zelfs onder vormen van dissociatie zoals die van de meervoudige persoonlijkheid.

De doorbraak van ‘bicamerale geest’ tot bewustzijn zou ongeveer 2700 jaar geleden, ten gevolge van de opkomst van geschreven en gelezen teksten en de spraakevolutie van de oude Grieken, hebben plaatsgevonden. In die tijd, zesde eeuw voor onze jaartelling, werden door de Grieken de democratie en natuurfilosofie ontwikkeld, dat hij ziet als een bewijs voor zijn theorie.

Wanneer we dus, aldus Jaynes, deze definitie volgen, zouden we moeten inzien dat geen van de personages in bijvoorbeeld de Ilias een bewustzijn had. Woorden worden erin niet figuurlijk maar in hun letterlijke oorspronkelijke betekenis gebruikt. ‘Psyche’ betekent adem, niet ziel, geest of bewustzijn; ‘thumus’ betekent beweging/trilling, niet emotie; ‘nous’ betekent waarneming, niet voorstellingsvermogen enz.

Jaynes neemt aan dat de wereld van de Ilias van voor 3500 jaar geleden gedomineerd werd door een tweedelige 'bicamerale geest', waarvan de rechterhelft uitvoerend is en god heette en een linkerhelft die volgzaam was en mens werd genoemd. Het waren de goden die de mensen direct of indirect (via priesters etc.) bevelen tot handelen gaven.

De 'bicamerale mens', aldus Jaynes, ontstond zo'n 11000 jaar geleden ten noorden van de zee van Galilea waar toentertijd een theocratisch georganiseerde nederzetting was gevestigd. Deze samenlevingsvorm verspreidde zich gestaag. De bicamerale beschavingen ondergingen zo'n 3500 jaar geleden geweldige culturele (uitvinding en verspreiding van het schrift) en vulkanische uitbarstingen die vele koninkrijken uiteen deed vallen. In deze chaos kon alleen het bewustzijn zich handhaven. Deze verandering wordt, volgens Jaynes, verhaald in de Odyssee die een eeuw later dan de Ilias werd geschreven. Hierin vinden we bewuste personen en psyche, nous en thumus als metaforen van bewustzijn. Tot zover Jaynes.

(door Kees Versteeg)

De foto is van azquotes.com

  • Nieuw

  • Reacties