COLUMNS

De D66 geschiedenis canon

8065-de-d66-geschiedenis-canon
(Door Ronald Sörensen)

Ik houd mijn hart vast, omdat minister Van Engelshoven heeft bevolen de geschiedenis canon te herschrijven. Meer aandacht in de canon en dus de leerboeken voor de keerzijde van onze geschiedenis en voor diversiteit; die beide m.i. al erg (te) veel aandacht krijgen.

Toen Alva De Nederlanden in 1568 binnentrok liet hij direct 20 edelen onthoofden. Daarna richtte hij een speciale rechtbank op de “raad van beroerten” die 1100 mensen vanwege hun ketterse geloof ter dood liet brengen. De brandstapels, galgen en schavotten konden niet worden aangesleept.

Vier jaar later escaleerde het conflict nog verder toen steden al of niet door geuzen gedwongen voor Willem van Oranje kozen. De steden Bergen, Mechelen, Zutphen en Naarden werden daarna helemaal uitgemoord. Duizenden kinderen, vrouwen en mannen verloren het leven.

Later zouden in Haarlem, Oudenwater, Zierikzee en vele steden in de Zuidelijke Nederlanden (nu België) bloedbaden onder de bevolking volgen. Naast rebellie tegen de koning werd de meeste slachtoffers ten laste gelegd, dat ze ketters (protestants)waren.

Ik herhaal deze verschrikkelijke gebeurtenissen, omdat ze voor een groot deel in de vergetelheid zijn geraakt. Zelfs in de betreffende steden wordt niet ieder jaar dit aspect uit hun verleden herdacht.

Wat wel ieder jaar officieel wordt herdacht is de moord op de martelaren van Gorkum. In 1572 werden 19 geestelijken uit Gorkum door de geuzen vernederd en daarna opgehangen in Den Briel. Een daad, waar Willem van Oranje, die bevolen had de gevangenen vrij te laten, terecht schande over sprak.

Resumerend. 19 Katholieken werden vermoord en daarna heilig verklaard, maar duizenden onschuldige kinderen, mannen en vrouwen die vermoord werden zijn vergeten. Merkwaardig!

De heiligverklaring vond plaats in 1867 in een periode toen een einde werd gemaakt aan de achterstelling van het Katholieke volksdeel. Het geschiedenisonderwijs was nog zo protestants, dat vanuit Roomse kringen werd aangedrongen ook hun historisch leed te melden. Vandaar de disproportionele aandacht dat – tot op de dag van vandaag – aan de 19 martelaren van Gorkum wordt gegeven.

Een aantal jaren geleden werd in politiek correcte kring gewezen op de rol van Marokkanen bij de bevrijding van Nederland, nadat met herdenkingskransen was gevoetbald. Misschien kregen de “voetballers” dan wel respect. Uiteraard kon men weten, dat na zo’n suggestie onderzoek komt c.q. geschiedenis wordt opgerakeld.

De Marokkaanse troepen waren koloniale (later Vichy) troepen, die Marokko mede namens Frankrijk bezetten (nu collaborateurs genoemd) en die zich actief verzetten bij de Amerikaanse invasie in Marokko op 8 november 1942. Alleen bij de verovering van Monte Casino speelden Marokkanen een rol, om zich later zeer negatief te gedragen t.o.v. de Italiaanse bevolking. Sommigen werden door de geallieerden zelfs wegens wangedrag veroordeeld en gefusilleerd.

Wat kunnen we uit deze twee politieke ingrepen in onze geschiedschrijving leren?

Overheid houdt je verre van je politiek geïnspireerde ingrijpen en laat geschiedschrijving aan historici over. Ook dan zal het gekleurd zijn, maar door het hanteren van falsificatie principe van Popper (geef anderen de mogelijkheden je onderzoek te controleren en eventueel te verbeteren) zal de waarheid altijd in het midden komen te liggen en niet in een partijdige “weg met ons“ D66 schoot geworpen worden.

Lees verder

Verstandig besluit van wethouder Kasmi

8059-verstandig-besluit-van-wethouder-kasmi
(Door Ronald Sörensen)
Afgelopen week werd op de school waar ik met veel plezier 32 jaar heb gewerkt een reünie gehouden en een boek over d[...]

Mind your step, mind your step

8046-mind-your-step-mind-your-step
(Door Ronald Sörensen)
Dat mateloos irritante zinnetje hoor je iedere keer als je weer gebruik moet maken van Schiphol. We horen het als we [...]

Plee of Pleij

8044-plee-of-pleij
(Door Alek Dabrowski)
Er zijn verdwenen kroegen waar decennia later nog om wordt getreurd, dat wil zeggen, om het verdwijnen wordt getreurd.[...]

Openlijk immoreel

8039-openlijk-immoreel
(Door Ronald Sörensen)
Toen mijn fractievoorzitter Marcel de Graaff ooit in de senaat sprak over de superieure Westerse cultuur, ging er een[...]

De keuze van Ziyech

8030-de-keuze-van-ziyech
(Door Ronald Sörensen)
Nu de gekte rondom Ajax langzaam wegebt, wil ik even een oude koe uit de sloot halen. Nederland heeft een[...]

Leven en laten leven

8023-leven-en-laten-leven
(Door Frank Drion)
Bemoei je nou eens niet met de natuur. Steeds als de mens zich ergens mee bemoeit, loopt het faliekant mis in de natu[...]

Baudet en de brokken

8006-baudet-en-de-brokken
(Door Olphaert den Otter)
Al tijden besteed ik geen aandacht meer aan politieke kwesties op Facebook, wegens de tragische zinloosheid daarvan. [...]

Woede en wrok

8005-woede-en-wrok
(Door Ronald Sörensen)
Eigenlijk had ik een stukje willen schrijven over de betekenis van Pim Fortuyn voor ons land en onze stad in het bijz[...]

Laat de Kaap zoals hij nu is.

7992-laat-de-kaap-zoals-hij-nu-is
(Door Ronald Sörensen)
Een stad is soms net een levend organisme waar we minder vat op hebben dan we zouden willen. Zonder dat je het wilt o[...]

Het kartel bestaat

7982-het-kartel-bestaat
(Door Ronald Sörensen)

De eerste keer dat Thierry Baudet zijn uil van Minerva speechend deed neerdalen op onze ledenvergadering inboreaal Ro[...]

Social media

KOPSTOOT

Wie komisch!

Arthur van Amerongen‏ @DonArturito

Frenske lacht om het eerste kantoorgrapje van zijn nieuwe baasje.

© Twitter

  • Nieuw

  • Reacties