COLUMNS

Een beetje fascist; kan dat?

6936-een-beetje-fascist-kan-dat
(Door Ronald Sörensen)

Onze burgemeester heeft velen in ons land de ogen geopend door te beweren, dat iedere moslim wel een beetje salafist is. Voor de goede orde het salafisme wordt door de AIVD als een bedreiging voor ons land gezien. Dus eigenlijk is iedere moslim volgens Aboutaleb een beetje bedreiging voor ons land. (Foto: Burgemeester Aboutaleb © Gemeente Rotterdam)

Salafisten willen hun grote voorbeeld volgen en onze burgervader stelt dat alle moslims dat willen en vervolgt hij: Christenen willen toch ook op Jezus van Nazareth lijken? Ik moet zeggen dat ik als christen eigenlijk beledigd zou kunnen zijn over die vergelijking. Mohammed en Jezus zijn niet te vergelijken.

Laat ik over die laatste beginnen. De enige gewelddadige actie van Jezus vindt plaats als hij de tollenaars uit de tempel drijft Math 21: 12-13 Verder niets dan pais en vree. Keer gewelddadige vijanden de wang toe en stenigt overspelige vrouwen niet en wees vergevingsgezind (77 keer) Heel moeilijk om daar op te lijken. Een geweldig moeilijke opgave waarmee christenen al eeuwen worstelen. In de 14e eeuw schreef Thomas a Kempis zijn “Navolging van Christus” een boek dat leidt tot verdieping in het lijden van Christus en oproept tot zelfopoffering. Significant voor de boodschap van Christus, is dat hij vooral aanzet tot innerlijke bezinning. De mens dient vooral zichzelf en zijn begeerten te overwinnen. Adam en Eva konden er geen weerstand aanbieden en hebben daardoor het Paradijs moeten verlaten. Pas innerlijke kracht kan de mens het eeuwige leven – na de dood – weer teruggeven.

De tegenstanders van Christus in zijn tijd zijn mensen die denken dat het volgen van dogma’s en vaste religieuze regels de kern van het leven is. Vandaar zijn voortdurende (geweldloze) worsteling met mensen, die wel dogmatisch leven voorschrijven en anderen die dat niet doen veroordelen : De Farizeeën en Schriftgeleerden. Jezus stelt zelfs in zijn vergelijking van “De Barmhartige Samaritaan” dat een heiden of ongelovige beter kan handelen in de ogen van de Almachtige dan Schriftgeleerden en andere dogmatisch levende Joden. Voor moslims en joden een onvoorstelbare gedachte.

Voor de navolging van Mohammed dienen we de Koran en de Hadith te lezen. Het boekje van arabist wijlen prof Jansen: Islam voor varkens, apen etc. geeft een mooi overzicht. De levenswandel van Jezus en Mohammed verschillen als dag en nacht. Mohammed geeft zijn volgelingen concrete richtlijnen (zuilen) om hun leven beter in te richten, maar zet zich ook enorm af tegen andersdenkenden; sterker hij roept op tot strijd tegen hen. Niet alleen door overredingskracht, maar ook met geweld.

Zijn levenswandel – volgens de burgemeester willen alle moslims dat dus een beetje nadoen – is ook totaal anders. Hij wordt karavaandrijver en geeft zich na het ontvangen van zijn openbaringen via aartsengel Gabriël op het religieuze vlak. Hij toont zich op dat gebied uitermate onverdraagzaam. Tegenstanders worden uitgescholden en beschimpt. Eén van hen zelfs vermoord. Uiteindelijk leidt een strijd over geloof tot het uitroeien van alle Joodse mannen in Medina en de verkoop van hun kinderen en vrouwen als slaaf. Verder schrijft hij in onze Westerse ogen uiterst merkwaardige regels neer over seksualiteit. Regels die tot vandaag de dag op alle plekken waar moslims wonen problemen geven. Vrouwen zijn de verleidsters en mannen de slachtoffers! Zelf huwde Mohammed negen vrouwen, waaronder de zevenjarige Aicha. Het huwelijk werd – hoe mild (sic) - pas twee jaar later geconsumeerd. Aan dat voorbeeld moet iedere moslim maar denken als zijn dochter die leeftijd bereikt.

Verder is het leven van Mohammed een aaneenschakeling van conflicten, die allemaal om een gewelddadige oplossing vragen. Ziehier de profeet waar iedere moslims volgens Aboutaleb toch een beetje op wil lijken.

Het beste is natuurlijk om de resultaten van de oproepen van Mohammed in de praktijk te zien. Of zoals Jezus zei: Aan de vruchten herkent men de boom. Geen enkel islamitisch land erkent de universele rechten van de mens. In geen enkel islamitisch land worden de rechten van minderheden beschermt. Geen enkel islamitisch land geeft mannen en vrouwen gelijke rechten. In de meeste islamitische landen staan op geloofsafval zware straffen. Enz,enz.

Ik begrijp dat de burgemeester van Arnhem zich van de opvatting, dat hij eigenlijk ook een beetje salafist is, distantieert. Opmerkelijk in een gemeenschap waar men elkaar als broeder en zuster aanspreekt. Marcouch wil dus niet zijn broeders hoeder zijn. Begrijpelijk: De opmerking van Aboutaleb geeft namelijk de indicatie waar ik mee begon. Moslims zijn als je het letterlijk neemt een potentieel gevaar!Je kan niet een beetje salafist zijn! Een beetje geweld gebruiken of een beetje terugkeren naar de donkere middeleeuwen. Zie de aanhef van mijn stukje.

Gelukkig hebben de salafisten in ons land (nog) niet de overhand en kan de burgemeester precies gaan uitleggen, wat hij bedoelt. Hoe dan ook, erg slim is zijn ontboezeming niet.

Lees verder

Kootje

6928-kootje
(Door Alek Dabrowski)
Bijnamen horen bij stamgasten, zoals bier in een bierglas hoort. Je hebt ze in twee soorten: bijnamen die alge[...]

Empathie versus ongemak

6898-empathie-versus-ongemak
(Door Marco Kunkels)
Met gefronste wenkbrauwen luistert ze naar het omroepbericht van de NS. ‘’Een aanrijding met een persoon, heb ik[...]

Napoleon politicus van het jaar

6896-napoleon-politicus-van-het-jaar
(Door Ronald Sörensen)
Vrijdagavond jongstleden besloot een wc-eend jury, dat Napoleon (noot 1) de politicus van het jaar is geworden. Enkel[...]

Mijn vaders stamkroeg

6889-mijn-vaders-stamkroeg
(Door Alek Dabrowski)
Timmer is een roemrijk Rotterdams café. Eén manier om de faam van een café vast te stellen is om na te gaan of er [...]

De twee vrienden van Christeen Keeler

6883-de-twee-vrienden-van-christeen-keeler
(Door Geert-Jan Laan)
Het onlangs overleden voormalig model Christine Keeler bracht met twee amoreuze relaties in 1963 het conservatieve B[...]

De ‘Griepprik’, voor- en nadelen

6875-de-griepprik-voor-en-nadelen
(Door Jim Postma)
Via mijn huisarts een uitnodiging gekregen voor de bekende jaarlijkse griepprik. Die ontvangt iedere Rotterdammer va[...]

Soep van Vandaag & Morgen

6871-soep-van-vandaag-morgen
(Door Jim Postma)
De vertegenwoordiger komt handenwrijvend het bruine caférestaurantje binnengelopen. Buiten is het guur, waterkoud. Zo[...]

Bolsjewieken zijn een bedreiging

6848-bolsjewieken-zijn-een-bedreiging
(Door Ronald Sörensen)
Op het RTV Rijnmond nieuws konden we het zien. Een donkere Rotterdammer die met zijn kind op de arm verzuchtte dat hi[...]

Ze zijn er nog

6823-ze-zijn-er-nog
(Door Ronald Sörensen)
In afwachting van een concert in de Laurenskerk gingen Nel en ik iets drinken en eten. Bij het afrekenen zag ik dat [...]

‘Oude man’

6820-oude-man
(Door Jim Postma)
Mensen in deze wijk die mij kennen weten dat ik haast dagelijks ‘een rondje om de kerk’ maak. En daar ik gelukkig[...]

Social media

KOPSTOOT

De telefoon


de telefoon, Jana
'Jim is dood'

gemis
is een woord
dat we niet willen

ga,
verdwijn
`als je er maar bent'

gemis
is een woord
dat we niet willen

dat je kunt zeggen
`ga met me mee'
of
`help even
die spullen
weg te zetten'

gemis
is een woord
dat we niet willen.


Jan Wagenaar

  • Nieuw

  • Reacties