COLUMNS

Waan van de dag

6958-waan-van-de-dag
(Door Geert-Jan Laan)


De dichter Jean Pierre Rawie heeft een uitnodiging geweigerd van een afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om een lezing te geven over zijn gedichten en ook enkele voorbeelden daarvan voor te lezen. Een voorwaarde was wel dat hij niet alleen zijn lezing in het Engels moest houden, hij diende ook zijn in het Nederlands gepubliceerde gedichten in het Engels te vertalen.

De RUG wil zich internationaal profileren door veel buitenlandse studenten te bedienen en daarmee ook de eigen kas te spekken. Rawie vond dat een brug te ver en liet beschaafd weten er dan maar van af te zien. Hij zwengelde deze zaak aan in zijn column in het Dagblad van het Noorden en oogstte daarmee aardig wat bijval. De opmars van vaak onjuiste Engelse termen in het Nederlandse taalgebruik is steeds meer mensen een gruwel. Nederlanders vinden zelf al heel snel dat zij perfect Engels spreken en schrijven. Daar is een vermakelijk boekje over verschenen met de titel:,, Have you got your sin ?".

Een andere waan van de dag is om met de blik van nu terug te kijken op historische figuren zoals generaal van Heutsz, de vlootvoogden Tromp en De Ruyter. Omdat zij (soms) bij de handel in slaven waren betrokken moeten hun standbeelden met pek worden besmeurd en aan het oog worden onttrokken. Het is natuurlijk heel erg makkelijk en in Nederland zonder gevaar voor het eigen leven om op deze manier achteraf politiek correct te zijn.

En waar eindig je. Op dit ogenblik draait in de bioscopen een film onder de titel "Darkest Hour"over de historische rol van Winston Churchill die toen Duitsland in 1941 en 1942 ongeveer half Europa onder de voet had gelopen weigerde met Hitler te onderhandelen over een tussentijdse vrede.Dit ondanks grote druk van een fors aantal van zijn conservatieve partijgenoten. Naar de maatstaven van sommige actievoerders zou ook Churchill niet voor een standbeeld in aanmerking komen. Hij had immers als jong huzaar in Brits Indie en in Afrika een verderfelijk koloniaal regime van harte gesteund. Ook later liet hij zich laatdunkend uit over de Indiase onafhankelijkheid en de rol van actievoerder Ghandi in dit proces.

Inderdaad. De waan van de dag. Wat hebben we te klagen wanneer dit de onderwerpen zijn waarover we ons nog druk maken.

Foto van Wikipedia (door Berten Steenwegen)

Lees verder

't Kan ook met de helft...

6943-t-kan-ook-met-de-helft
(Door Geert-Jan Laan)
Vanwege de tegenvallende inkomsten uit de Sterreclame van zo'n 60 miljoen euro wil de publieke omroep een forse verh[...]

Een beetje fascist; kan dat?

6936-een-beetje-fascist-kan-dat
(Door Ronald Sörensen)
Onze burgemeester heeft velen in ons land de ogen geopend door te beweren, dat iedere moslim wel een beetje salafist [...]

Kootje

6928-kootje
(Door Alek Dabrowski)
Bijnamen horen bij stamgasten, zoals bier in een bierglas hoort. Je hebt ze in twee soorten: bijnamen die alge[...]

Empathie versus ongemak

6898-empathie-versus-ongemak
(Door Marco Kunkels)
Met gefronste wenkbrauwen luistert ze naar het omroepbericht van de NS. ‘’Een aanrijding met een persoon, heb ik[...]

Napoleon politicus van het jaar

6896-napoleon-politicus-van-het-jaar
(Door Ronald Sörensen)
Vrijdagavond jongstleden besloot een wc-eend jury, dat Napoleon (noot 1) de politicus van het jaar is geworden. Enkel[...]

Mijn vaders stamkroeg

6889-mijn-vaders-stamkroeg
(Door Alek Dabrowski)
Timmer is een roemrijk Rotterdams café. Eén manier om de faam van een café vast te stellen is om na te gaan of er [...]

De twee vrienden van Christeen Keeler

6883-de-twee-vrienden-van-christeen-keeler
(Door Geert-Jan Laan)
Het onlangs overleden voormalig model Christine Keeler bracht met twee amoreuze relaties in 1963 het conservatieve B[...]

De ‘Griepprik’, voor- en nadelen

6875-de-griepprik-voor-en-nadelen
(Door Jim Postma)
Via mijn huisarts een uitnodiging gekregen voor de bekende jaarlijkse griepprik. Die ontvangt iedere Rotterdammer va[...]

Soep van Vandaag & Morgen

6871-soep-van-vandaag-morgen
(Door Jim Postma)
De vertegenwoordiger komt handenwrijvend het bruine caférestaurantje binnengelopen. Buiten is het guur, waterkoud. Zo[...]

Bolsjewieken zijn een bedreiging

6848-bolsjewieken-zijn-een-bedreiging
(Door Ronald Sörensen)
Op het RTV Rijnmond nieuws konden we het zien. Een donkere Rotterdammer die met zijn kind op de arm verzuchtte dat hi[...]